Anders Borg ennustaa populismin huippuvuotta

Anders Borg on tehnyt listan asioista, jotka vaikuttavat maailmantalouteen ja myös Suomeen alkavana vuonna.

Ruotsin valtiovarainministerinä vuosina 2006–2014 toiminut Anders Borg on laatinut Maailman talousfoorumille (WEF) listan riskeistä, jotka vaikuttavat eniten maailmantalouteen vuonna 2016.

Yle kertoo Borgin luonnostelleen WEF:lle erikoisraportin vuoden 2016 riskitekijöistä, jotka vaikuttavat eniten maailmantalouteen. Riskejä hän luettelee kuusi, ja niistä useampikin saattaa vaikuttaa merkittävästi myös Suomen talouteen.

1. Poliittinen populismi

Borgin mukaan alkanut vuosi 2016 voi hyvinkin muodostua poliittisen populismin huippuvuodeksi.

Heikko talouskehitys ja yleinen taloudellinen turvattomuus ruokkivat tyytymättömyyttä ja siten populististen liikkeiden kannatusta. Borgin mukaan äänestäjille tarjotaan yhä enemmän helppoja ratkaisuja vaikeisiin rakenneongelmiin.

Esimerkeiksi poliittisen populismin noususta Borg mainitsee esimerkiksi Donald Trumpin USA:ssa, Jeremy Corbynin ja Nigel Faragen Britanniassa, Alexis Tsiprasin Kreikassa ja Marine Le Penin Ranskassa.

2. Yleinen turvattomuus ja pakolaiskriisi

YK:n arvion mukaan viime vuonna Eurooppaan tuli yli miljoona turvapaikanhakijaa. Globaalisti YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on arvioinut, että vuonna 2015 kaikkiaan liki 60 miljoonaa ihmistä joutui jättämään kotinsa. Määrä on 40 prosenttia suurempi kuin vuonna 2014.

Borg muistuttaa, että pakolaismäärän normalisoituminen vie vuosia. Pitkällä tähtäimellä maahanmuuton vaikutukset ovat Euroopassa myönteisiä, mutta lyhyellä tähtäimellä maahanmuuttajien integrointi on kova haaste.

Anders Borg mainitsee myös Yhdysvaltain presidentinvaalit, jotka ovat yksi alkaneen vuoden merkittävimmistä tapahtumista. Vaalien tulos määrittelee Borgin mukaan sen, pystyykö USA nousemaan maailmaa ja maailmantaloutta vakauttavaksi tekijäksi.

3. Britannian kansanäänestys

Britannian EU-jäsenyydestä käytävä kansanäänestys on Anders Borgin mukaan tekijä, joka muovaa koko Euroopan poliittista tulevaisuutta.

Jos Britannia eristäytyy muusta Euroopasta, olisivat seuraamukset Borgin mielestä järisyttäviä niin taloudellisesti kuin poliittisestikin. Brexit eli ero EU:sta heikentäisi paitsi Britannian myös koko Euroopan asemaa kansainvälisessä kilpailussa.

4. Venäjä

Myös Venäjän talouden epävarmuuden jatkuminen muodostaa alkanutta vuotta määrittävän riskitekijän. Borgin mukaan Venäjän valta-asema vähenee aikaa myöten, mutta lyhyellä tähtäimellä Venäjä voi yhä muodostua uhaksi naapurivaltioilleen.

Suomalaisia koskettava arvio on, että jos naapurimaa osoittaa yhtään heikkouden merkkiä, voi riskinä olla, että Venäjä yrittää hyväksikäyttää tilannetta.

5. Heikko kasvu ja epävakaat markkinat

Maailmantalouden kasvun ennakoidaan pysyvän heikkona myös vuonna 2016, samalla kun turbulenssi markkinoilla kasvaa. Anders Borg luettelee tuttuja tekijöitä, jotka aiheuttavat markkinoille epävarmuutta myös alkaneena vuonna: Kiinan talouskasvun hyytyminen, USA:n inflaatio, Euroopan ennakoitua heikompi talouskasvu.

6. Kiina ja kehittyvät markkinat

Kehittyvien markkinoiden talouskasvua on viime ajat ruokkinut Kiinan kasvava kysyntä öljylle, kuparille ja malmille. Jos Kiina onnistuu muuttumaan moderniksi kulutusyhteiskunnaksi, lisää se Borgin mukaan optimismia myös kehittyvillä markkinoilla.

Kommentit