Ampuma-aselaki muuttuu komission deaktivointiasetuksen takia

Sisäministeriössä ryhdytään valmistelemaan tarvittavat muutokset ampuma-aselakiin liittyen Euroopan komission antamaan ampuma-aseiden deaktivointia koskevaan asetukseen.

Käytännössä tämä toteutettaisiin lisäämällä ampuma-aselakiin ainakin viittaus komission asetukseen.

Komission niin sanotulla deaktivointiasetuksella halutaan varmistaa, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi. Asetuksella annetaan yhteiset suuntaviivat deaktivointistandardeille ja -tekniikoille jäsenvaltioissa. Asetusta sovelletaan jäsenvaltioissa 8. huhtikuuta lähtien.

Deaktivoituna pidetään ampuma-asetta, jonka osat on muutettu niin, että aseella ampuminen on pysyvästi estetty. Ampuma-asetta ei pidetä deaktivoituna, jos se on ilman erityistietoja ja -taitoja muutettavissa ampumakelpoiseksi.

Ampuma-aseen tai sen osan saa tehdä pysyvästi ampumakelvottomaksi tai toimintakelvottomaksi vain ase-elinkeinonharjoittaja, jolla on ampuma-aselaissa säädetty lupa ampuma-aseiden kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuvaan valmistamiseen, korjaamiseen ja muuntamiseen.

Kyseisen elinkeinonharjoittajan on annettava aseen pysyvästi ampumakelvottomaksi tai aseen osan toimintakelvottomaksi tekemisestä todistus.

Kommentit