Ammattiliitto: Ei työrauhaa ennen paikallisen sopimisen askelmerkkejä

Ammattiliitto Pron Jorma Malisen (sd.) mukaan paikallista sopimista on edistettävä työehtosopimuksia kehittäen, mutta myös yt-lakia uudistamalla.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ex-johtajan Jukka Ahtelan selvitys antaa Jorma Malisen mukaan tähän hyviä lähtökohtia.

– Yhteistoimintalain uudistaminen sisältää paljon mahdollisuuksia, joilla tukea paikallisen sopimisen kehittämistä tasapainoisesti, Malinen sanoo tiedotteessaan.

Hänen mukaansa paikallisen sopimisen kehittäminen on tapahduttava työehtosopimusten puitteissa. Prosessia voidaan viedä rakentavaan suuntaan myös kiinnittämällä huomioita yt-lakiin.

Malisen mukaan on hyvin tiedossa, että joidenkin tahojen pyrkimyksenä on käyttää paikallista sopimista reittinä merkittävien työehtoheikennysten läpiajamiseksi.

– Palkansaajapuolen on mahdotonta sitoutua työrauhaan ennen kuin paikallisen sopimisen edistämisen askelmerkit ovat selvät, hän korostaa.

– Keskeisintä on tavoitella sen avulla tuottavuushyppyä. Onnistuminen vaatii henkilöstölle vahvempia osallistumismahdollisuuksia, jatkuvaa osaamisen päivittämistä ja korkeampaa hyvinvointia. Oikea paikka linjata näitä tukevista toimista on yt-laki, Malinen katsoo.

Sitra julkaisi viime viikolla EK:n entisen johtajan Jukka Ahtelan selvityksen yhteistoiminnan tilasta ja kehittämistarpeista työpaikoilla. Malinen yhtyy pitkälti Ahtelan tilannekuvaan suomalaisen työelämän yhteistoiminnasta yrityksen johdon ja henkilöstön välillä.

Monet selvityksen kehittämisehdotukset antavat hyviä lähtökohtia uudistustyön käynnistämiselle.

– Tuottavuuden nostamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Eilen (perjantaina) julkaistu valtiovarainministeriön raportti tulo- ja kustannuskehityksestä osoitti jälleen selvästi, ettei Suomen talouden ongelma ole palkansaajien kohtuulliset työehdot, vaan heikko tuottavuuskehitys, Malinen sanoo.

Kommentit