”Ammattikorkeakouluopiskelijat on siirrettävä YTHS:n palveluiden piiriin”

Kokoomusopiskelijat ehdottavat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelujen laajentamista myös ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Marianna Kupias vaatii, että sote-uudistuksen jatkovalmistelussa osana Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n roolin arviointia käydään huolellisesti läpi mahdollisuus laajentaa säätiön palvelut myös ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Tällä hetkellä YTHS tarjoaa terveydenhoitopalveluita vain yliopisto-opiskelijoille, ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto on kuntien vastuulla.

– YTHS:llä on tällä hetkellä paras asiantuntemus opiskelijoiden tarvitsemista terveyspalveluista ja myös parhaimmat edellytykset ennaltaehkäistä korkeakouluopiskelijoiden mahdollisia terveysongelmia työelämän aikana. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden siirtäminen YTHS:n palveluiden piiriin edistäisi etenkin opiskelijoiden yhdenvertaisuutta, kun sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopiskelijoiden käytettävissä olisi samat laadukkaat ja saavutettavat terveydenhoitopalvelut. Samalla voitaisiin entisestään vahvistaa YTHS:n roolia opiskelijaterveydenhuollon asiantuntijana sekä ensisijaisena palveluntuottajana, Kupias arvioi Tuhatkunnan tiedotteessa.

Kokoomusopiskelijat katsoo, että palveluiden laajentuessa osa YTHS:n rahoituksesta voitaisiin kerätä ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien perimällä pakollisella terveydenhoitomaksulla. Ylioppilas- ja opiskelijakunnan jäsenyyden tulisi kuitenkin olla opiskelijalle vapaaehtoinen

Kommentit