Amke esittää ammatillisen koulutuksen rahoittamista laajuuden ja tulosten mukaan

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amke ry esittää ammatilliseen koulutukseen rahoitusjärjestelmää, jossa puolet rahoituksesta jaetaan koulutustoiminnan laajuuden ja puolet tulosten mukaan.

Amke esittää ammatilliseen koulutukseen rahoitusjärjestelmää, jossa puolet rahoituksesta jaetaan koulutustoiminnan laajuuden ja puolet tulosten mukaan. Tuloksissa huomioitaisiin opiskelijoiden suorittamat tutkinnon osat ja tutkinnot sekä työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen.

Toimitusjohtaja Petri Lempinen Amkesta huomauttaa pelkän tutkintojen huomioimisen tarkoittavan, että rahoitus palkitsee alhaisesta keskeyttämisestä. Sen sijaan työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen kertovat hänen mukaansa koulutuksen laadusta.

Kaikkien tulosmittareiden on Amken mukaan oltava määrällisiä, jotta koulutuksen järjestäjä voi arvioida toimiensa vaikutuksen rahoitukseensa.

– Esityksemme on keskustelunavaus ammatillisen koulutuksen reformin vauhdittamiseksi, Lempinen toteaa.

Mallin avulla olisi Amken mukaan mahdollista rahoittaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta. Lisäksi malli tunnistaa oppilaitoksessa ja työpaikoilla tapahtuvan kouluttautumisen, oppisopimus mukaan lukien.

Samalla Amke vetoaa opetus- ja kulttuuriministeriöön, jotta eduskunnan joulukuussa edellyttämä selvitys oppilaitoskiinteistöjen arvon takaisinperinnästä luopumisesta tehdään pikaisesti.

Aloitteen valmisteluun osallistui 74 johtajaa 42:n eri koulutuksen järjestäjän organisaatiosta Amken foorumissa tammikuun lopulla.

Kommentit