X
SULJE MAINOS
Arktisella vyöhykkeellä ilmaston lämpeneminen etenee jopa kolme kertaa muuta maailmaa nopeammin. LEHTIKUVA / AFP Ekaterina Anisimova

Amerikkalaisarvio: Venäjän tukikohdat voivat rapistua käsiin

Rakentamisen heikko laatu ja hällä väliä -henki altistavat sääilmiöiden vaikutuksille.

Presidentti Vladimir Putinin hallinto uskoo Venäjän saavan merkittävää hyötyä ilmaston lämpenemisestä. Arktisella vyöhykkeellä lämpeneminen etenee yhdysvaltalaisen Center for Strategic & International Studies -ajatushautomon (CSIS) tuoreen raportin mukaan jopa kolme kertaa muuta maailmaa nopeammin, mikä avaa uusia mahdollisuuksia alueen merkittävien luonnonvarojen ja Koillisväylän hyödyntämiseen.

Myös Venäjän sotilaallinen toiminta Napapiirin pohjoispuolisilla alueilla on viime vuosina lisääntynyt. Pohjoiseen on perustettu useita uusia tukikohtia ja sijoitettu erilaisia asejärjestelmiä. Sotaharjoituksia ja ohjuskokeita toteutetaan alueella niin ikään selvästi aiempaa enemmän.

Samaan aikaan, kun Venäjä militarisoi pohjoisia alueitaan kiihtyvässä tahdissa, ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma ikiroudan sulaminen, eroosio, metsäpalot ja sään ääri-ilmiöt tuottavat maan asevoimille CSIS:n ohjelmajohtaja Heather Conleyn vetämän tutkijaryhmän raportin mukaan uusia, ennenkokemattomia haasteita.

– Ensisijainen Venäjän sotilaskohteita koskeva haavoittuvuustekijä on ikiroudan sulaminen. Venäjän arktisista sotilastukikohdista, satamista ja pelastusasemista 18 sijaitsee ikiroutavyöhykkeellä. Viisi sotilaskohdetta on ikiroudan kriisialueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä, missä infrastruktuurin rappeutumisen riski vuoteen 2050 mennessä on korkea tai melko korkea, he sanovat.

– Lännestä kohti itää edettäessä nämä kohteet ovat Narjan-Marin, Rogatševon ja Vorkutan lentotukikohdat, Providenjan lentokenttä ja Anadyr-Ugolnjin lentotukikohta. Kuudes kohde olisi Amderman lentokenttä, mutta se on ikiroudan sulamisen pahoin vaurioittamana jo hylätty, he toteavat.

Korruptio rehottaa

Uhanalaisista kohteista tärkeimpinä tutkijat pitävät Novaja Zemljalla sijaitsevaa Rogatševoa, jossa on Venäjän ohjuspuolustuksen kannalta kriittisiä asejärjestelmiä, sekä Anadyr-Ugolnjia, joka on maan koillisosan puolustuksen merkittävä solmukohta.

CSIS:n tutkijoiden mukaan Venäjän pohjoisten sotilaskohteiden rakenteiden heikko laatu lisää niiden rappeutumisen todennäköisyyttä. Uudet tukikohdatkin on – ilmeisesti säästösyistä – rakennettu vanhaa neuvostoajan infrastruktuuria uudistamalla.

– Kulttuuri, jossa mennään sieltä, missä aita on matalin, ja kotoperäinen korruptio ovat todennäköisesti omiaan pahentamaan rajallisten resurssien muodostamaa haastetta, he sanovat.

Sotilaskohteiden rakentamisessa käytetään heidän mukaansa ilmeisen usein arktisiin oloihin huonosti soveltuvia materiaaleja. Vaikka alkuperäiset suunnitelmat voivat edustaa korkeaakin insinööritaitoa, hankkeiden edetessä niillä on taipumus usein vesittyä.

– Tämä ilmiö ei koske yksinomaan arktista aluetta ja kuvastaa Venäjän asevoimien sisäisen korruption laajempaa trendiä. Vaikka ongelman laajuus arktisella vyöhykkeellä on epäselvä, etäisissä tukikohdissa, joissa olosuhteet ovat karut, huoltoyhteydet pitkiä ja korkeiden virkamiesten vierailut harvinaisia, virhemarginaali ja virheiden seuraukset ovat sitäkin vakavampia, he toteavat.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt