Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa noustetaan 10 000 eurosta 15 000 euroon. LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Alv-alarajan nostoa perusteltava byrokratian näkökulmasta

Arviointineuvoston mukaan vaihtoehto alarajan nostolle olisi alv-ilmoitusmenettelyn keventäminen.

Lainsäädännön arviointineuvoston mielestä arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostoa koskevaa lakiesitystä pitäisi täsmentää yrittäjien kokeman byrokratian vähenemisen näkökulmasta.

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta.

Arviointineuvoston mukaan esitysluonnosta pitäisi vielä täsmentää yritysvaikutusten osalta. Myös yhteiskunnallisia vaikutuksia koskevia arvioita tulisi lisätä.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että yritysten arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa nousisi 10 000 eurosta 15 000 euroon.  Esityksellä pyritään keventämään pienyrittäjien hallinnollisia velvoitteita. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi esittää tarkempia tietoja lakiehdotuksen kohteena olevista yrityksistä ja arvioiduista yritysvaikutuksista erityisesti hallinnollisen taakan vähenemisen näkökulmasta.

Arviointineuvosto katsoo, että esityksen vaikutuksia tulisi seurata ja arvioida ja esitysluonnoksessa pitäisi käsitellä jälkikäteisarvion toteuttamista.

Arviointineuvosto pitää myönteisenä, että uudistuksen vaihtoehtoista toteuttamista on arvioitu esitysluonnoksessa. Arviointineuvosto katsoo kuitenkin, että keskeinen vaihtoehto uudistukselle olisi arvonlisäveron ilmoitusmenettelyn keventäminen, jota pitäisi käsitellä esitysluonnoksessa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt