Aluehallintovirastot lupailevat vähemmän byrokratiaa

Aluehallintovirastojen ylijohtajien käsityksen mukaan useita normeja voitaisiin soveltaa nykyistä joustavammin ja asiakaslähtöisemmin.

Aluehallintovirastot esittävät, että ministeriöt käynnistäisivät EU-direktiivien ja lainsäädännön soveltamisen arvioinnin säätelyn keventämiseksi.

Lisäksi virastot esittävät yli 50 normin kumoamista ja muuttamista, lupa- ja valvontatoiminnan yksinkertaistamista sekä prosessien sähköistämistä. Aluehallintovirastot arvioivat myös omia toimintatapojaan kriittisesti juuri valmistuneessa raportissa.

Aluehallintovirastojen mukaan nykyisessä lupa- ja valvontajärjestelmässä on liikaa toimijoita ja tasoja, mikä tekee kokonaisuuden asiakkaalle epäselväksi.

Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa aluehallintovirastojen alueellinen lupa ja Valviran valtakunnallinen lupa asettavat erikokoiset toimijat eriarvoiseen asemaan.

Virastot ehdottavat, että jatkossa luvitusta ja operatiivista valvontaa toteutetaan vain yhdellä tasolla, aluehallintovirastoissa, jotka ovat asiantuntijoita sekä poikkihallinnollisesti että toimintaympäristön monimuotoisuuden osalta.

Aluehallintovirastot rajaisivat Valviran tehtäväksi valtakunnalliset valvontaohjelmat, kansainväliset asiat, erityisosaamisen, ammatin harjoittamisen valvonnan sekä avien toiminnan tarpeellisen koordinoinnin.

Aluehallintovirastot haluavat vähentää asiakkaan hallinnollista taakkaa myös yhden yhteisen asiakaspalvelukanavan luomisen, ennakko-ohjauksen lisäämisen, asiakkaan omavalvonnan kehittämisen ja prosessien sähköistämisen keinoin.

Aluehallintovirastot uskovat, että säätelyä voidaan monin paikoin keventää muuttamalla soveltamisohjeita ja uudistamalla toimintatapoja. Aluehallintovirastojen ylijohtajat kannustavatkin virkamiehiään nykyistä rohkeammin kyseenalaistamaan totuttuja työtapoja ja hyödyntämään omaa osaamistaan.

Aluehallintovirastot käynnistivät viime syksynä selvityshankkeen hallitusohjelman toimeenpanemiseksi aluehallintovirastoissa. Valtiovarainministeriön asettaman hankkeen tavoitteena oli tehdä ehdotukset normien purkamiseksi ja yksinkertaistamiseksi, ohjaus-, valvonta- ja lupaprosessien uudistamiseksi, asiakaslähtöisen toiminnan kehittämiseksi sekä määritellä tavoitteet digitalisoinnille.

Raportti on luovutettu valtiovarainministeriölle. Jatkotoimenpiteitä on osoitettu kehittämisehdotuksina useille eri ministeriöille. Lisäksi aluehallintovirastot ovat sitoutuneet useisiin toimenpiteisiin oman toimintansa kehittämiseksi.

Kommentit