Altia Oyj:n osakkeet listataan Helsingin pörssiin. LEHTIKUVA/TROND H. TROSDAHL

Altian pörssilistaaminen selvitetään

Suomen valtio selvittää mahdollisuutta listata Altia Oyj Helsingin pörssiin, laajentaa kotimaista omistajapohjaa ja laskea valtion omistusosuutta nykyisestä.

Altia on tällä hetkellä valtion täysin omistama yhtiö.

– Kyetäkseen edelleen vastaamaan jatkuvasti kiristyvän kilpailun haasteisiin, jatkamaan kannattavaa kasvua ja kehitystä Suomessa ja ulkomailla, valtio vastuullisena omistaja selvittää omistajan keinoja yhtiön tulevaisuuden turvaamiseksi, kertoo valtioneuvosto tiedotteessaan.

Koskenkorvan tehdas on oleellinen osa Altian liiketoimintaa nyt ja tulevaisuudessa. Yhtiöllä on myös laaja sopimusviljelijäverkosto ja muu kotimainen yhteistyöverkosto.

Listautumisen toteutuessa valtio jää yhtiöön vähintään kolmanneksen omistajaksi.

Valtioneuvoston mielestä on tärkeää, että Altian omistajiksi tulisivat niin henkilöstö, yksityissijoittajat kuin laaja sopimusviljelijäverkosto ja muu kotimainen yhteistyöverkosto.

– Valtio-omistajan pitää tarjota omistamilleen yhtiöille luonnollisia kehityspolkuja yritysten kasvun tukemiseksi. Eduskunta on antanut suostumuksensa valtion omistusosuuden laskemiseen Altiassa. On tärkeää, että yhtiölle muodostuu mahdollisimman laaja kotimainen omistajapohja, sanoo valtion omistajaohjaksesta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Selvitys Altian mahdollisuudesta listautua valmistuu ensi vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Selvityksen toteuttamisesta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, joka vastaa myös Altian omistajaohjauksesta.

Altia valmistaa ja tuo maahan väkeviä alkoholijuomia ja viinejä. Altialla on myös vientiä noin 30:en maahan.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt