Viinahyllyn tarjontaa Alkossa. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Alkoholin kulutus väheni lähes 4 prosenttia

Alkoholijuomien kokonaiskulutus väheni viime vuonna 3,9 prosenttia vuodesta 2018.

Vuonna 2019 alkoholijuomien kokonaiskulutus oli tasan kymmenen litraa sataprosenttista alkoholia jokaista 15 vuotta täyttänyttä kohti. Alkoholin kokonaiskulutus on vähentynyt vuodesta 2007 lähtien.

– Suurin kulutuksen vähenemistä selittävä tekijä viime vuonna oli alkoholijuomien matkustajatuonnin väheneminen, erityisesti väkevien juomien kohdalla. Vaikka Virossa ja Latviassa tehdyt veronalennukset kiihdyttivät panimotuotteiden matkustajatuontia loppuvuodesta, oli väkevien matkustajatuonnin väheneminen niin huomattava, että sataprosenttisena alkoholina mitattuna se vaikutti merkittävästi kokonaiskulutuksen alenemiseen, sanoo THL:n erityisasiantuntija Marke Jääskeläinen.

Alkoholijuomien virallisesti tilastoitu kulutus eli myynti kotimaassa oli viime vuonna noin 8,2 litraa sataprosenttista alkoholia jokaista 15 vuotta täyttänyttä kohti.

Virallisen kulutustilaston ulkopuolelle jäävä alkoholin kulutus, lähinnä alkoholijuomien matkustajatuonti, oli noin 1,8 litraa sataprosenttista alkoholia jokaista 15 vuotta täyttänyttä kohti.

Alkoholijuomien myynti väheni viime vuonna kotimaassa 2,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ruokakaupoissa ja Alkoissa myynti väheni 2,6 prosenttia ja anniskeluravintoloissa 1,8 prosenttia.

Alkoholijuomien matkustajatuonti väheni 12,7 prosenttia sataprosenttisena alkoholina mitattuna ja laskettuna jokaista 15 vuotta täyttänyttä kohti.

Keskiolutta kulutetaan eniten

Vahvan oluen (yli 4,7 % alkoholia), vahvojen juomasekoitusten (long drink -juomat) ja vahvojen siiderien kulutuksen kasvu jatkui viime vuonna.

Sen sijaan keskioluen kulutus väheni. Keskiolutta kulutetaan silti edelleen eniten kaikista juomaryhmistä.

Tilaviini- ja sahtimyymälöiden määrä kolminkertaistui viime vuonna. Pääosin kasvu johtui käsityöläisoluita valmistavien pienpanimojen määrän kasvusta.

Anniskelulupien määrä lisääntyi yli 16 prosenttia. Vuonna 2019 lähes kymmenesosalla anniskeluluvan omaavista anniskelupaikoista oli myös alkoholijuomien vähittäismyyntilupa eli lupa myydä enintään 5,5 prosenttia alkoholia sisältäviä juomia asiakkaiden mukaan.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt