AL: Lähes puolet pitää Venäjää turvallisuusuhkana

Venäjää pitää turvallisuusuhkana Suomelle 43 prosenttia suomalaisista. Maaliskuussa heitä oli alle 25 prosenttia.

Aamulehden Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä kysyttiin 1 008 suomalaiselta puhelinhaastatteluissa 3.-10.9.2014.

Heiltä kysyttiin, miten todennäköisenä he näkevät, että Venäjä voi uhata Suomen tulevaisuutta joskus tulevaisuudessa.

Erittäin suurella todennäköisyydellä Venäjää piti turvallisuusuhkana seitsemän ja melko suurella todennäköisyydellä 35 prosenttia.

Melko pienenä todennäköisyyttä pitää 45 ja olemattoman pienenä todennäköisyytenä kymmenen prosenttia.

Naiset pitävät uhkaa todennäköisenä hieman miehiä enemmän. Vasemmistopuolueiden kannattajat pitävät Venäjän uhkaa selvästi pienempänä kuin oikeiston ja vihreiden kannattajat.

Professori Ilkka Ruostetsaaren mukaan ”tulos heijastelee perinteistä oikeisto-vasemmisto -jakoa. Samanlainen oli nähtävissä takavuosina, jolloin Neuvostoliitto oli olemassa”.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt