AL: Auton parkkikiekko näytti tuloaikaa 7:30, käyttöpakko alkoi vasta 8:00 – sakot

Tampereen pysäköinninvalvonta sakotti parkkikiekosta, joka näytti puolta tuntia liian varhaista aikaa.

Aamulehti kertoo miehen Tampereella saamasta 60 tai 50 euron pysäköintivirhemaksusta.

Mies oli pysäköidessään autonsa asettanut parkkikiekon näyttämään aikaa 7.30. Pysäköinninvalvojien mukaan kiekkoon olisi kuitenkin pitänyt asettaa kellonajaksi 8, koska kiekon käyttövelvollisuus alkoi kello 8.

Tampereen kaupungin katuinsinööri Marjo Hallisen mukaan ”laki on tässä asiassa epäselvä ja tulkinnanvarainen. Tampereen kaupunki tulkitsee lakia niin, että jos parkkikiekon käyttövelvoitetta ei ole, kiekko asetetaan näyttämään ajankohtaa, jolloin käyttövelvoite alkaa”.

Hallinen vetoaa Turun hallinto-oikeuden päätökseen. Sen mukaan käyttövelvoitteen ulkopuolisena aikana saapuva voi laittaa saapumisajaksi käyttövelvoitteen alkamisajan.

Aamulehti kysyy, saako virhemaksun, jos kiekon viisari osoittaa vaikkapa vähän vaille tasan?

”Virhemaksua ei tule, jos pysäköinnin muut kriteerit täyttyvät. Kaupunki tulkitsee tilanteen asiakkaan hyväksi eli tulkinnan mukaan parkkiaika alkaa seuraavasta tasa- tai puolitunnista”, katuinsinööri vastaa.

Kommentit