Aktia laskee Suomen kasvuennustetta vuodelle 2019 1,8 prosenttiin elokuussa ennustetusta 2,2 prosentista. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Aktia laskee Suomen kasvuennustetta vuodelle 2019

Myös maailmantalouden kasvuennustetta vuodelle 2019 on laskettu.

Maailmantalouden näkymät ja Suomen talous ovat heikentyneet syksyn aikana. Huonomman lähihistorian ja heikompien sekä riskialttiimpien tulevaisuuden näkymien vuoksi Aktia ennustaa kasvun olevan vuonna 2019 Suomessa 1,8 prosenttia elokuussa ennustetun 2,2 prosentin sijaan.

– Täytyy muistaa, että kyse on kasvun hidastumisesta, ei romahduksesta. Maailmantaloudessa on tällä hetkellä monta epävarmuustekijää, jotka vaikuttavat näkymiin. Varsinkin Euroopan huonontunut taloustilanne vaikuttaa Suomen ennusteeseen, sillä Eurooppa on tärkeä Suomen ulkomaankaupalle.

– Viennin historiallisia tietoja on korjattu alaspäin, mikä luo erittäin heikon kokonaiskuvan vuodelle 2018. Ennusteemme mukaan vienti kasvoi alle prosentin vuonna 2018 ja viennin kasvu pysähtyy 1,5 prosenttiin vuonna 2019, kertoo Aktian pääekonomisti Heidi Schauman tiedotteessa.

Investointien kasvu on ollut pettymys vuonna 2018. Rakennussektorin näkymissä on havaittu heikentymistä, ja muiden investointien jääminen odotetusta on ollut yllättävää.

Suomen talous saa piristettä kotitalouksien kulutuksesta, jota tukee parantunut työllisyysaste. Muuttuneet näkymät voivat kannustaa suomalaisia säästämään kuluttamiseen sijaan.

– Kotitalouksien säästämisaste on ollut usean vuoden ajan negatiivinen. Odotamme, että heikommat näkymät kannustavat kotitalouksia säästämään taloudellista puskuria, mikä on toki hyvä asia, Schauman toteaa.

Eurooppa suuri kysymysmerkki

Euroalueen taloudelliset näkymät ovat tällä hetkellä hyvin epävarmat. Vuoden 2018 lopun kasvun heikentymisen jälkeen Aktia ennustaa 1,5 prosentin kasvua vuodelle 2019.

– Odotuksemme on edelleen, että Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoa kerran vuoden 2019 toisella puoliskolla. Brexit ja Italia voivat kuitenkin järkyttää koko mantereen taloutta ja nostaa kysymyksiä muun muassa euroalueen rakenteesta. Nämä, heikentyneet hintapaineet tai yllättävän heikko suhdanne voivat häiritä keskuspankin suunniteltua koronnostoa, Schauman huomauttaa.

Aktia laskee myös ennustettaan maailmantalouden kasvusta vuonna 2019. Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 prosenttia (elokuussa 3,8 prosenttia).

Kasvu on edelleen maailmanlaajuisesti hyvällä tasolla, vaikka kasvu nyt taittuukin ennakoitua nopeammin.

– Heikompien kasvunäkymien taustalla on keskeisiä, finanssikriisin jälkeisinä vuosina kärjistyneitä haasteita: velkaantuminen ei ole vähentynyt merkittävästi, vaan joillakin alueilla, esimerkiksi Kiinassa, velka on kasvanut. Vanhat velat ovat maksamatta ja uusia epävarmuustekijöitä on jo syntynyt, Schauman toteaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt