Akava: Opiskelijoiden terveydenhuolto turvattava sote-uudistuksessa

Akava vaatii, että YTHS:n asema opiskelijoiden terveydenhuollossa turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöllä (YTHS) on paras asiantuntemus opiskelijoiden terveydentilasta, heidän opiskeluihinsa vaikuttavien, terveyteen liittyvien haasteiden erityiskysymyksistä sekä opiskelukyvyn ylläpitämisestä ja edistämisestä.

– Uudistusten ja lainsäädännöllisten ratkaisujen tulee tukea YTHS:n toimintaa, eikä suinkaan vahingoittaa sitä, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Opiskelijoiden terveyttä ja jaksamista vaarantavat erityisesti mielenterveysongelmat. Kaikista käynneistä noin 20 prosenttia liittyy mielenterveyden ongelmiin.

– Palvelutarpeeseen vastataan siten, että opiskelijoiden mielenterveyspalvelut toteutetaan matalan kynnyksen periaatteella. YTHS kattaa myös osan opiskelijoiden tarvitsemista mielenterveyden erityispalveluista, kertoo Akavan lakimies Paula Ilveskivi.

Akavan mielestä hyvin toimivaa opiskelijaterveydenhuoltoa on syytä vahvistaa entisestään. Kaikkien korkeakouluopiskelijoiden tulee olla samojen ja laadukkaiden terveyspalvelujen piirissä.

– Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestäminen YTHS:n puitteissa voisi olla erittäin hyödyllinen ja tehokas ratkaisu, Fjäder pohtii.

Yliopisto-opiskelijat maksavat noin viidenneksen YTHS:n rahoituksesta pakollisilla terveydenhoito- ja käyntimaksuilla.

– Nämäkin rahat poistuvat suomalaisesta terveydenhuollosta, mikäli nykyinen YTHS:n rahoitusmalli lopetetaan. Hallituksen on huolehdittava siitä, että opiskelijoille räätälöity laadukas ja tehokas terveydenhoito säilyy, Fjäder sanoo.

Kommentit