Ajoneuvon sijainnin kertova laite tulee pakolliseksi jo vuonna 2018

ECall-hätäjärjestelmällä varustettuja autoja alkaa tulla markkinoille tämän vuoden lopulla.

Muun muassa ajoneuvon sijaintitiedot ja kulkusuunnan hätäkeskuspalvelulle ilmoittava eCall-järjestelmä on tulossa pakolliseksi koko EU-alueella jo vuonna 2018.

Euroopan parlamentti hyväksyi järjestelmää koskevan asetuksen huhtikuussa 2015. Kaikki uudet autot on sen mukaan varustettava järjestelmällä vuoden 2018 huhtikuusta alkaen.

Järjestelmän kerrotaan säästävän merkittävästi henkiä. Suomessa on Trafin mukaan arvioitu, että 4-8 prosenttia auto-onnettomuuksissa kuolleista olisi voitu pelastaa, jos kaikissa autoissa olisi eCall-järjestelmä.

Trafi kertoi eCall-suunnitelmista tiedotteessaan kesällä 2016.

Luonnehdinnat uudesta järjestelmästä tuovat väistämättä mieleen liikenne- ja viestintäministeriön valmisteleman kohutun uuden tiemaksujärjestelmän, joka voisi perustua autoilun valvontaan erityisellä siihen tarkoitetulla laitteella.

Trafin mukaan eCall-järjestelmä on ”julkinen palvelu, joka on käyttäjälleen maksuton”. Trafi sanoo, ettei järjestelmän tarvitsema laitteisto ”nosta auton hintaa kuluttajan kannalta merkittävästi”.

”Laite on mahdollista myös jälkiasentaa vanhempaan autoon, kun järjestelmä on käytössä. eCall ei seuraa auton sijaintia jatkuvasti vaan aktivoituu ainoastaan onnettomuustilanteissa tai kuljettajan niin halutessa”, Trafi kertoo.

Järjestelmän toimintaa avataan tarkemmin tästä löytyvässä Trafin esityksessä marraskuulta 2015.

Järjestelmän kerrotaan koostuvan kolmesta perusosasta. Ne ovat ajoneuvolaite, sen viestejä välittävät teleoperaattoreiden mobiiliverkot ja viimeisenä viestejä vastaanottavat ja käsittelevät hätäkeskusten tietojärjestelmät.

Esityksen mukaan laitteiston vähimmäistietopaketti välittää eteenpäin ”ajoneuvon sijainnin, kulkusuunnan ja tapahtuman aikaleiman”.

Valmistajien on eCall-järjestelmästä säädetyn asetuksen mukaan varmistettava, että järjestelmään ei kohdistu minkäänlaista jatkuvaa paikannusta. Lisäksi todetaan kuitenkin myös, että ”järjestelmänsisäisessä muistissa olevia tietoja poistetaan automaattisesti ja jatkuvasti”.

Asetuksen perusteella järjestelmä saisi säilyttää vain kolme ajoneuvon viimeistä sijaintipaikkaa siltä osin, kuin se on ehdoton edellytys senhetkisen sijainnin kulkusuunnan määrittämiselle.

Julkisuudessa vähälle huomiolle jäänyt eCall-järjestelmä tarkoittaa tietosuojavaatimuksista huolimatta sitä, että kaikissa uusissa autoissa on pian vakiona laite, joka vähintäänkin kykenee tarvittaessa paikantamaan ajoneuvon ja välittämään eteenpäin tietoja sen sijainnista ja reitistä.

Tulevaisuudessa aiotaan selvittää myös järjestelmän asentamista kaksipyöräisiin ajoneuvoihin ja raskaisiin kulkuneuvoihin.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt