Ajokorttien voimassaoloa EU-asetuksessa säädettyjen väliaikaisten poikkeusten mukaisesti. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

Ajokorttiuudistuksen vaikutuksista tutkimus

Liikenne- ja viestintäministeriö teettää heinäkuussa 2018 voimaan tulleesta lakiuudistuksesta tutkimuksen.

Ministeriö on pyytänyt Liikenne- ja viestintävirastoa tekemään seurantatutkimuksen ajokorttilain muutosten vaikutuksista. Eduskunta edellytti selvityksen tekemistä hyväksyessään lain huhtikuussa 2018.

Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä on selvittää ajokorttiuudistusten vaikutukset muun muassa liikenneturvallisuuteen, autokoulujen ja ajoharjoitteluratojen talouteen, ajokortin hintaan ja viranomaisten toimintaan.

Liikenne- ja viestintävirasto teettää uusien kuljettajien seurantatutkimuksen. Tutkimus sisältää myös erityistarkastelun 17-vuotiaana poikkeusluvalla ajokortin hankkineista.

Toinen osa-alue koskee ajokorttilain muutosten vaikutuksia yhtäläisten kilpailuedellytysten toteutumiseen, markkinoihin, yrityksiin, viranomaisiin ja yksityishenkilöihin. Tämä tutkimus sisältää muun muassa vaikutuksen autokoulualaan, ajoharjoitteluratoihin, opetuksen ja tutkintojen hintaan ja määrään, sekä ajo-oikeuksien hankkimiseen eri ikäluokissa ja maan eri osissa.

Kolmanneksi selvitetään ajokorttilain muutosten vaikutuksia logistiikkaan ja ammattikuljettajiin. Selvityksessä kiinnitetään huomiota ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa opiskelevien henkilöiden B-kortin suorittamiseen 17-vuotiaana ja siihen, miten tämä vaikuttaa esimerkiksi työvoiman saatavuuteen ja alalle tuloon.

Koska kaikkia seurantatutkimuksen kannalta olennaisia tietoja, erityisesti liikenneturvallisuuteen liittyviä tilastoja, ei ministeriön mukaan ole vielä saatavilla, voidaan ajokorttilain muutosten vaikutus osaan eduskunnan edellyttämistä teemoista tutkia perusteellisemmin vasta myöhemmin. Tämä tutkimus ajoittuu vuosille 2020-22.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt