Henkilöauton ajokokeen läpäisi vuonna 2018 ensimmäisellä yrityskerralla hyväksytysti 64 prosenttia kokeen suorittaneista. LEHTIKUVA/IRENE STACHON

Ajo-opetus opetusluvalla kasvattaa suosiotaan

Viime heinäkuussa voimaan tullut kuljettajantutkintouudistus lisäsi opetuslupaopetuksen hyödyntämistä.

Opetusluvan lupakäytännön helpottuminen näkyy opetuslupien määrän kasvussa. Viime vuonna myönnettiin yhteensä noin 27 500 opetuslupaa, kun vastaava luku vuonna 2017 oli noin 16 000.

Opetuslupalaisten osuus hyväksytyistä henkilöauton eli B-luokan ajokokeista oli viime vuonna 22 prosenttia. Yhteensä opetusluvalla henkilöauton ajokortin ajokokeen suorittaneita oli 11800, mikä oli viisi prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna.

– Uudistuksen yhtenä tarkoituksena oli mahdollistaa erilaisia oppimispolkuja ajokortin hankkimiseksi ja uskommekin, että moni hyödyntää opetuslupaopetusta autokouluopetuksen rinnalla. Lakimuutoksessa haettiin sitä, että uudet kuljettajat tulisivat entistä valmiimpina liikenteeseen. Uudessa kuljettajantutkinnossa painotetaan entistä enemmän kokonaisvaltaista ajotaidon hallintaa eikä yksittäisiin virheisiin enää kiinnitetä samalla tavalla huomiota kuin ennen. Eri opetusmallien yhdistäminen tukee tätä varmasti, sanoo osastopäällikkö Kimmo Pylväs Traficomista.

Viime vuonna henkilöautokortin suorittamiseen tähtääviä ajokokeita suoritettiin hyväksytysti noin 56 700 kappaletta, mikä oli kuusi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017. Lasku painottui lakiuudistuksen jälkeiseen aikaan, sillä heinä-joulukuussa henkilöauton ajokokeita suoritettiin hyväksytysti 13 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2017.

– Tilastoissa näkyy varmasti osaltaan ajokorttiuudistuksen odottelu ja moni halusikin suorittaa jo aloittamansa opetuksen loppuun vanhoilla säädöksillä kesäkuun aikana. Tämä näkyi myös ruuhkina tutkinnon vastaanottopisteillä kesäkuussa, kertoo asiantuntija Marjo Immonen.

Henkilöauton ajokokeen läpäisi vuonna 2018 ensimmäisellä yrityskerralla hyväksytysti 64 prosenttia kokeen suorittaneista. Edeltävinä vuosina autokouluissa opetuksen saaneet läpäisivät ajokokeen ensimmäisellä yrityskerralla opetusluvalla opetuksen saaneita useammin.

Lakimuutoksen jälkeen tilanne on muuttunut ja heinä-joulukuussa 2018 autokouluissa opetuksen saaneista 61 prosenttia läpäisi ajokokeen ensimmäisellä yrityskerralla, kun vastaava luku opetuslupalaisilla oli 70 prosenttia.

Teoriakokeen muutokset näkyvät myös kokeen läpipääsyprosenteissa. Teoriakokeen suoritti heinä-joulukuussa hyväksytysti 77 prosenttia, kun aikaisemmin kokeen suoritti hyväksytysti lähes 90 prosenttia. Opetusluvalla opetuksen saaneista vastaava luku oli 78 prosenttia ja autokouluissa 76 prosenttia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt