Kovan tuulen voimasta rikkoutuneet ja romahtaneet rakennustelineet Espoossa 17. syyskuuta. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Aila katkaisi sähköt yli 100000 asiakkaalta

Aila-myrsky pyöri Etelä-Suomen yllä runsaan vuorokauden.

Energiateollisuus ry:n mukaan pahimmillaan yli 90 000 asiakasta oli samanaikaisesti ilman sähköä. Perjantaina aamulla keskeytyksen piirissä oli 25 000 asiakasta. Energiateollisuuden sähkökatkokarttapalvelun mukaan sähkökatkot koskivat yhteensä yli 100 000 asiakasta.

Vakiokorvauksia maksetaan kymmenille tuhansille asiakkaille. Taloudellisten vahinkojen suuruus selviää myöhemmin.

– Aila vahvisti, että sähköverkkoon jo tehdyt investoinnit parantavat toimitusvarmuutta. Sähköt katkeavat yhä harvemmalta ja viat saadaan korjattua aikaisempaa nopeammin, toteaa Energiateollisuuden (ET) johtaja Kenneth Hänninen.

Ilmajohtoja on korvattu maakaapeleilla ja johtoja on siirretty metsistä tienvarsille. Metsässä olevien johtojen säävarmuutta on parannettu hoitamalla vierimetsiä.

Etukäteen oli tiedossa, että Aila on vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen voimakas myrsky. Lisäksi vahinkoriskiä lisäsi, että maa oli märkää ja puissa lehdet. Olosuhteet muistuttivat joulumyrskyjä 2011, jolloin sähköt katkesivat sadoilta tuhansilta asiakkailta. Ennakko-odotuksiin nähden keskeytykset jäivät nyt maltillisiksi.

– Keskeytyksen piirissä oli noin kolme prosenttia kaikista asiakkaista. Pääosa vioista saatiin kuitenkin korjattua nopeasti. Silti monet asiakkaat joutuvat olemaan ilman sähköä liian pitkään. Keskeytykset jakelussa osoittivat jälleen, miten riippuvaisia olemme sähköstä nyky-yhteiskunnassa, Hänninen sanoo.

Vikojen korjausta nopeutti verkkoyhtiöiden hyvä ennakkovarautuminen. Vielä enemmän vaikuttivat kuitenkin jo tehdyt mittavat toimitusvarmuusinvestoinnit. Taustalla ovat sekä aiemmat viranomaispäätökset että verkkoyhtiöiden investointistrategiat. Näin sähkökatkot jäävät lyhemmiksi ja sähköttömien asiakkaiden määrä jää pienemmäksi.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt