Espanjan kielen opiskelua Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa. LEHTIKUVA / SEPPO SAMULI

Aikuisten koulutustuki auttaa kun teknologia tai ulkomaat uhkaavat

Teollisuuden työntekijät käyttävät Etlan tuoreen tutkimuksen mukaan aikuiskoulutustukea selvästi muita vähemmän.

Etlan tutkimuspäällikkö Antti Kauhasen mielestä aikuiskoulutustuki voisi auttaa sopeutumisessa ammattirakenteiden muutokseen.

Hänen tuoreen tutkimuksensa mukaan aikuiskoulutustukea saaneet suorittavat uusia tutkintoja ja vaihtavat ammattia selvästi muita useammin.

– Suomessa on käynnissä laaja ammattirakenteiden muutos. Aikuiskoulutustuki voisi auttaa siihen sopeutumisessa, jos sitä käyttäisivät nykyistä useammin ihmiset, joiden työllisyyttä uhkaa teknologinen kehitys tai toimintojen siirtäminen ulkomaille, Kauhanen toteaa.

Kauhasen tuoreen tutkimuksen mukaan aikuiskoulutustuen käyttäjät ovat useimmin naisia. Heillä on tavanomaista korkeampi koulutustaso ja he työskentelevät usein julkisella sektorilla.

Sen sijaan teollisuuden työntekijät ovat tuen käyttäjien joukossa Kauhasen mukaan selvästi aliedustettuina.

Vuonna 2011 aikuiskoulutustuella opiskelun aloittaneista 42 prosenttia suoritti aiempaa korkeamman tutkinnon seuraavan neljän vuoden aikana. Tukea saaneet myös vaihtoivat ammattia selvästi muita useammin.

Työllisyyteen ja ansioihin aikuiskoulutustuki ei kuitenkaan tunnu suuresti vaikuttavan. Tutkimuksen mukaan ero oli vähäinen tukea saaneiden ja muiden välillä.

Aikuiskoulutustuki on tarkoitettu opintovapaalle jäävälle palkansaajalle tai päätoimiselle yrittäjälle. Sitä saa vuosittain yli 20 000 ihmistä, ja se maksaa vuosittain yli 200 miljoonaa euroa. Tuen myöntää työmarkkinajärjestöjen hallinnoima Koulutusrahasto.

Aikuiskoulutustuen vaikuttavuutta tutkinnon suorittamiseen ja ammatinvaihtoon ei ole Etlan mukaan aiemmin tutkittu Suomessa tai kansainvälisesti. Kauhanen tutki asiaa yhdistämällä Koulutusrahaston asiakasrekisterin Tilastokeskuksen työnantaja–työntekijäaineistoon.

Etla: The Effects of an Education-Leave Program on Educational Attainment and Labor-Market Outcomes

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt