Kasvuhakuisia pk-yrittäjiä Slush-tapahtumassa Helsingissä 2016. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Aiempaa useampi pk-yritys on kiinnostunut kasvusta

Kasvuhakuiset yritykset ovat tuoreen kyselyn mukaan lisänneet myös henkilöstömääräänsä.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan pienten ja keskisuurten yritysten tilanne on tuoreen kyselyn perusteella kahtiajakoinen. Kasvuhakuiset yritykset ovat lisänneet myös henkilöstömääräänsä, mutta puolet pk-yrityksistä tyytyy markkina-aseman säilyttämiseen.

Kyselyyn vastanneista pk-yrityksistä 49 prosenttia kertoi tavoittelevansa vähintään 10 prosentin kasvua. Vuosi sitten kasvuhakuisia vastaajia oli 45 prosenttia.

Vähintään 30 prosentin kasvua tavoittelevista yrityksistä 73 prosenttia kertoi työntekijöidensä määrän kasvaneen ja vain 2 prosenttia vähentyneen vuoden aikana. 10–29 prosentin kasvua tavoittelevista 49 prosenttia oli lisännyt työntekijöitä ja 6 prosenttia vähentänyt.

Sen sijaan aseman säilyttämiseen tähtäävistä yrityksistä 25 prosenttia kertoi työntekijämäärän vähentyneen ja vain 10 prosenttia kertoi sen kasvaneen.

Kasvuhakuiset yritykset arvioivat kysynnän, työllisyyden, investointien ja ulkomaankaupan kehittyvän myönteisesti myös seuraavan 12 kuukauden aikana. Aseman säilyttämiseen tähtäävissä yrityksissä kysynnän ja työllisyyden arvioidaan säilyvän ennallaan, kun taas investointien ja ulkomaankaupan odotetaan supistuvan jonkin verran.

EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjän Jari Huovisen mukaan nyt tarvitaan suurempaa huomiota sille yritysjoukolle, joka ei vielä ole tarttunut kasvun mahdollisuuksiin.

– Aseman säilyttäjät ovat monessa mielessä suomalaisen pk-sektorin kivijalka. Kyse on pitemmälle ehtineistä pk-yrityksistä, jotka ovat saavuttaneet jo hyvän jalansijan. Kun tämä joukko saataisiin kannustettua kasvuun, työllisyysvaikutukset olisivat monella paikkakunnalla merkittävät.

Kaksi kertaa vuodessa tehtävä pk-kysely toteutettiin touko-kesäkuussa, ja siihen vastasi yhteensä 519 työnantajayritystä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt