Epidemian autioittama narinkkatori Helsingissä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Ahdinko näkyy: Lyhennysvapaata hakenut jo 63000 kotitaloutta

Lomautukset, irtisanomiset ja yrittäjien tulojen vähentyminen näkyvät maksukyvyssä.

Pankit ovat saaneet henkilöasiakkaiden lainojen lyhennysvapaahakemuksia maaliskuun alun jälkeen noin 63 000 kappaletta. Yrityksiltä on tullut lyhennysvapaahakemuksia noin 12 000 kappaletta. Asia ilmenee Finanssialan Uutismajakka -julkaisun Suomessa toimiville pankeille maanantaina tekemästä kyselystä.

– Finanssialan yritykset ovat keskeinen osa ratkaisua, jolla selviämme yhdessä nykyisestä taloudellisesta kriisistä. Pankit ovat tulleet vastuullisesti vastaan kotitalouksia ja yrityksiä, jotka ovat joutuneet taloudelliseen ahdinkoon koronakriisin seurauksena, Finanssiala (FA) ry:n pääekonomisti, johtaja Veli-Matti Mattila sanoo tiedotteessa.

Mattilan mukaan koronakriisistä ja kovista rajoitustoimista seuranneet palkansaajiin kohdistuneet lomautukset ja irtisanomiset sekä yrittäjien tulojen vähentyminen ovat heikentäneet useiden suomalaisten maksukykyä.

Kyselyn mukaan lähes kaikki käsitellyt lyhennysvapaahakemukset on hyväksytty.

– Hylkäyspäätös on yleensä johtunut siitä, että asiakas on ollut taloudellisissa ongelmissa jo ennen pandemian alkua. Lyhennysvapaan ja muiden lainanhoitojoustojen yksityiskohdat ovat pankkikohtaisia. Pankit tarjoavat asiakkailleen itsenäisesti päättämiään, vapaaehtoisia lainanmaksun lykkäyksiä, Mattila selvittää.

Pankeilta saadun tiedon mukaan lyhennysvapaita ovat hyödyntäneet ensimmäisessä vaiheessa pienemmät yritykset, joilla ei ole taloudellisia puskureita yllättävän tilanteen varalle.

Finnveran takauksilla merkittävä rooli

Finanssiala kiittelee hallituksen päätöstä nostaa huomattavasti Finnveran rahoitusvaltuuksia. Finanssiala pitää tärkeänä rahoituskanavana myös työeläkevakuutuksen takaisinlainausta, jonka käyttöä Finnveran takaus osaltaan tukee.

– Finnveran takausvaltuuksien nostaminen 12 miljardiin euroon oli erittäin merkittävä päätös, joka auttaa pankkeja jatkamaan luotonantoa yritysasiakkailleen. Myös Finanssivalvonnan päätös alentaa pankkien lisäpääomavaatimuksia vahvistaa pankkien luotonantokykyä, Veli-Matti Mattila toteaa.

Hänen mielestään katse pitää suunnata jo pandemian jälkeiseen aikaan eli Suomen jälleenrakentamiseen.

– Työllisyyttä ja kasvua ei saada uuteen nousuun, mikäli elinkelpoiset yritykset eivät selviä tästä taloudellisesta kuopasta, Mattila jatkaa.

Finnvera teki maaliskuussa nykyisille ja uusille pk-yritysasiakkaille yhteensä yli 5 300 päätöstä rahoitusjärjestelyistä. Määrä oli viisinkertainen edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna. Finnveran mukaan uutta kriisirahoitusta on myönnetty jo yli 1 000 yritykselle, maksuaikajärjestelyjä on tehty maaliskuun lopun aikana yli 4 000 yritykselle. Huhtikuussa uusien takaushakemusten määrän arvioidaan vielä kaksinkertaistuvan maaliskuun luvuista.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt