Stefan Löfven esitteli Ruotsin uuden hallituksen kokoonpanon maanantaina. LEHTIKUVA/AFP

Kimmo Sasi: Ääripuolueille asetettava yksi ja sama ehto

Puolueilta pitäisi kirjoittajan mukaan vaatia julistus vainojen tuomitsemisesta ja sitoutumisesta kaikkiin ihmisoikeuksiin.

Ruotsin sosialidemokraattien, keskustan, liberaalien ja ympäristöpuolueen sopimuksessa, jolla nämä porvarilliset puolueet hyväksyivät Stefan Löfvenin valinnan pääministeriksi, todetaan: ”Tämä sopimus pitää sisällään sen, että vasemmistopuolueella ei tule olemaan vaikutusvaltaa poliittiseen suuntaukseen Ruotsissa tulevalla parlamenttikaudella.”

Tämä kirjaus merkitsee sitä, että vasemmistopuolue asetetaan samaan asemaan ruotsidemokraattien kanssa. Ne ovat vallan ulkopuolella. Poliittisen kentän oikeaa ja vasenta äärilaitaa kohdellaan siis samalla tavalla.

Peruste tälle linjaukselle on sinänsä varsin ymmärrettävä. Ruotsidemokraattien perustajalla oli ollut taustaa natsistisissa puolueissa. Sen jälkeen puolue on pyrkinyt puhdistamaan kuvaansa ja ilmoittanut halveksuvansa natsismia. Myös puolueen tunnus on vaihdettu vuokoksi.

Vasemmistopuolue on Ruotsin kommunistisen puolueen perillinen, joka edusti kommunistista ideologiaa aina 1980-luvulle asti. Puolue ei ole tuominnut kommunismin rikoksia. Puolue näkee puolueohjelmassaan edelleen Yhdysvallat, EU:n ja länsimaat pahoina. Reaalisosialismia ei mainita lainkaan.

Ihmiskunta on saavuttanut länsimaissa tason, jolla ihmisoikeudet ovat luovuttamattomia. Tätä saavutusta ei saa millään tavalla vaarantaa.

Siksi on tärkeää, että koko ajan tarkkaillaan puolueita ja niiden jäsenten sitoutumista kaikkiin ihmisoikeuksiin. Ei vain joihinkin niistä. Ihmisarvon kunnioitus, omistusoikeus ja elinkeinovapaus ovat myös demokraattisen yhteiskunnan perustavaa laatua olevia ihmisoikeuksia. Ne on myös vahvistettu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Ihmisoikeudet eivät ole a la carte -lista.

Henkistä suhdetta ihmisoikeuksiin heijastaa myös se, kuinka valmiita puolueet ovat tuomitsemaan ihmiskunnan kaksi julminta, miljooniin ihmisuhreihin johtanutta ideologiaa, kansallissosialismin ja kommunismin. Jos jollakin puolueella on vaikeuksia näiden ideologioiden tuomitsemisessa, heijastaa se ymmärryksen puutetta ihmisoikeuksista.

Jotta Suomessa ei koskaan kohdattaisi valtiojohdon suorittamaa vainoa, tulisi puolueiden aina ennen vaaleja allekirjoittaa julistus, jossa tuomittaisiin kuten Euroopan neuvostokin on tehnyt, kansallissosialismin ja kommunismin rikokset ihmisyyttä vastaan ja sitouduttaisiin kunnioittamaan kaikkia perustuslaissa vahvistettuja perusoikeuksia. Siitä voisi tehdä ehdon hallitukseen pääsylle.

Kimmo Sasi

Kimmo Sasi

Kimmo Sasi on varatuomari, entinen kokoomuksen kansanedustaja ja entinen liikenne- ja viestintäministeri.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt