Verkkouutiset

Kokoomus päätti Nato-linjastaan: Puolustusliittoon lähivuosina

Kokoomuksen puoluekokous hyväksyi sunnuntaina kannanoton, jonka mukaan Suomen on haettava Nato-jäsenyyttä lähivuosina.

”Kokoomus katsoo, että Suomen kannattaa hakea Naton jäsenyyttä lähivuosina”, lukee kokoomuksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa kannanotossa Vakautta vahvemmilla kumppanuuksilla.

Kokoomus on kannanttanut Suomen Nato-jäsenyyttä vuodesta 2006 lähtien, mutta nyt kokoomus ottaa ensimmäistä kertaa kantaan aikatauluun asettamalla jäsenyyden tavoitteeksi lähivuosina.

Kannanotossa kokoomus määrittelee tavoitteeksi turvallisen, vauraan ja kansainvälistyvän Suomen sekä vakaan Itämeren alueen, vahvan EU:n ja hyvänä säilyvän keskusteluyhteyden Venäjään. Myös arktinen alue halutaan nostaa ulkopolitiikan painopisteeksi.

Lappeenrannan puoluekokouksessa hyväksyttiin lisäksi kaksi muuta poliittista asiakirjaa, jotka määrittävät tulevien vuosien kokoomuspolitiikalle suunnan.

Sivistyspoliittinen kannanotto Tulevaisuus on uteliaiden, maailma muutosmyönteisten määrittää kokoomuslaisen sivistyspolitiikan arvot ja periaatteet. Mahdollisuuksien tasa-arvo, vapaus ja vastuu, muutosmyönteisyys, uteliaisuus ja tahto oppia jatkuvasti uutta, avoimen ja suvaitsevaisen Suomen puolustaminen sekä suomalainen, eurooppalainen ja kansainvälinen identiteetti muodostavat perustan, jonka pohjalta kokoomuslaista sivistyspolitiikkaa tehdään kaikilla päätöksenteon tasoilla.

Kunta- ja kaupunkipoliittisen kannanoton mukaan Tulevaisuuden kunta on avoin, osallistava, vastuullinen ja elinvoimainen, linjataan kunta- ja kaupunkipoliittisessa kannanotossa. Kaupunkiseudut ja maakuntakeskukset määrittelevät Suomen menestymisen ja suomalaisten tulevaisuuden, eikä kaupunkeja ja maaseutua ei tule asettaa keinotekoisesti vastakkain.

Kaikki kannanotot valmisteltiin osallistavasti kokoomusväen voimin kevään 2016 aikana. Jäsenistöllä oli mahdollisuus käydä keskustelua muun muassa Tulevaisuusklubi-tilaisuuksissa ja eri verkkoalustoilla.

Uusimmat
MAINOS