Yrittäjien mukaan työpaikkasopimisen tarpeet kohdistuvat usein nimenomaan työaikoihin. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Yrittäjistä 84 prosenttia haluaa lisää sopimista työpaikoilla

Yrittäjien mukaan paikallista sopimista pitää lisätä sekä työehtosopimus- että lakimuutoksin.

Yrittäjistä 84 prosenttia on sitä mieltä, että työpaikoilla pitäisi saada yhdessä sopia asioista toisin kuin työehtosopimuksessa, kertoo tuore Yrittäjägallup.

Kysymykseen ”Pitäisikö Suomessa olla lakisääteinen toisin sopimisen oikeus eli työpaikoilla mahdollisuus sopia yhdessä työehtosopimuksista poiketen?” vastasi kyllä 84 prosenttia Yrittäjägallupiin vastanneista yrittäjistä.

Eri mieltä oli kahdeksan prosenttia vastaajista, ja yhdeksän prosenttia ei ottanut asiaan kantaa.

– Yrittäjien viesti on selkeä: paikallista sopimista pitää lisätä sekä työehtospimus- että lakimuutoksin. Se on tärkeää työpaikkojen ja yritysten kilpailukyvyn takia, toteaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tiedotteessa.

Työaikajoustot

Niistä vastaajista, jotka noudattavat työehtosopimuksia, puolet on sitä mieltä, että työehtosopimus ei anna riittäviä mahdollisuuksia työaikajoustoihin.

Vastaajista 35 prosenttia taas oli tyytyväinen työehtosopimuksen mahdollistamiin työaikajoustoihin ja 15 prosenttia ei ottanut asiaan kantaa.

– Työpaikkasopimisen tarpeet kohdistuvat usein nimenomaan työaikoihin. Kyse on siitä, että yhdessä haetaan yritykselle ja työntekijöille sopivat ratkaisut. Näin tuottavuus ja työhyvinvointi paranevat, Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

– Yrittäjien vastaukset osoittavat, että sopimiselle on valitettavasti vielä liian vähän mahdollisuuksia.

Yrittäjägallupin teki Kantar TNS Suomen Yrittäjien pyynnöstä. Kyselyyn vastasi 1078 yrittäjää. Gallupin tiedot kerättiin toukokuun ensimmäisellä ja toisella viikolla. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 prosenttiyksikköä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt