Vero -karamelli Verottajan toimipisteellä Vero2017-tapahtumassa Helsingissä 2017. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Digivero huolestuttaa kotimaista elinkeinoelämää

Suomi tarvitsee raportin mukaan selviytymisstrategian yritysten aseman turvaamiseksi kansainvälisen verotuksen muutoksissa.

Elinkeinoelämän keskusliitto julkaisi torstaina Aalto-yliopiston apulaisprofessori Tomi Viitalan kirjoittaman raportin Kansainvälisen verotuksen murros ja Suomi. Raportin mukaan Suomi tarvitsee selviytymisstrategian, jolla on mahdollista turvata Suomen ja suomalaisten yritysten asema verotuksen muutoksissa.

Esimerkiksi EU-komissio tavoittelee niin sanotun väliaikaisen digiveron käyttöönottamista jäsenmaissa. Yritykset maksaisivat veroa siihen maahan, jossa niiden sähköisten palvelujen käyttäjät ovat.

– Suomella on oltava jatkossakin oikeus verottaa kansainvälisesti toimivien yritysten arvoa tuottavia toimintoja, jotka sijaitsevat Suomessa, toteaa EK:n verojohtaja Anita Isomaa-Myllymäki tiedotteessa.

Viitalan selviytymisstrategia kiteytyy EK:n mukaan viiteen pääkohtaan. Ensinnäkin tuetaan mahdollisimman laajaa kansainvälistä veroyhteistyötä OECD:ssä. Toisekseen suhtaudutaan EU-komission digiverotusta koskeviin esityksiin varauksellisesti. Kolmanneksi pidetään huolta veropohjan tiiviydestä ja kehitetään kansainvälisiä riidanehkäisy- ja ratkaisumekanismeja. Neljänneksi pidetään ennakoivasti huolta yritysverotuksen kilpailukykyisyydestä, ja viidenneksi harjoitetaan osaamista tukevaa veropolitiikkaa.

EK:n mukaan oikeanlaisen veropolitiikan pitää ensinnäkin turvata yhteisöveron tuotot, jotta niillä voidaan jatkossakin rahoittaa suomalaisten arvostamia julkisia palveluita. Toisekseen Suomi täytyy pitäää kilpailukykyisenä ja kasvua tukevana toimintaympäristönä kansainvälisille yrityksille.

Raportin mukaan Suomella on intressi vaikuttaa kansainvälisen verotuksen kehitykseen aktiivisella yhteistyöllä OECD:ssä ja EU:ssa.

Kansainvälisen verotuksen murros on EK:n mukaan vahvasti esillä tänä syksynä vireillä olevissa lainsäädäntöhankkeissa. Euroopan komissio tavoittelee digiveron käyttöönottamista pikaisella aikataululla. Lisäksi Suomessa keskustelua on herättänyt kansainvälistä veroriitojen ratkaisumenettelyä koskevan direktiivin implementointi.

– Ensimmäinen hanke näyttäytyy Suomen ja suomalaisten yritysten näkökulmasta huolestuttavana. Toinen hanke on sinänsä hyvin kannatettava, mutta yritysten oikeusturvasta on pidettävä huolta. Suomen ei tule tarpeettomasti heikentää yritysten mahdollisuuksia saattaa asiansa sekä kansalliseen muutoksenhakuun että kansainväliseen riidanratkaisumenettelyyn. Molemmat teemat nousevat esille myös raportissa esitetyssä selviytymisstrategiassa, Isomaa-Myllymäki huomauttaa.

Myös yhteisöverotuksen kilpailukyky on EK:n mukaan tärkeä osa Suomen selviytymisstrategiaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt