Alueelliset erot odotusajoissa kiireettömään erikoissairaanhoitoon vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin. LEHTIKUVA/JARNO MELA

Ville Väyrynen: 1000 lääkäriä lisää, mutta miten?

Kirjoittajan mukaan kysymys on siitä, miten uudet lääkärit saadaan terveyskeskuksiin.

Hallitusohjelmassa on asetettu kunnianhimoinen tavoite kiireettömään hoitoon pääsemiseksi 7 vuorokauden sisällä perusterveydenhuollossa. Tuota päämäärää tukeakseen uusi hallitus on asettanut tavoitteekseen saada 1000 uutta lääkäriä perusterveydenhuoltoon vahvistamaan hoidon saatavuutta. Epäselväksi jää, mistä nuo tuhat lääkäriä ollaan ottamassa. Lisätäänkö koulutusmääriä vai terveyskeskustyön houkuttelevuutta? Hallitusohjelmassa on listattuna muutamia työn houkuttelevuutta lisääviä pintapuolisia keinoja kuten johtamisen tukeminen, työnjaon uudistaminen ja digitalisaation hyödyntäminen.  Kaikki ovat sinänsä hyviä pyrkimyksiä onnistuessaan. Jokainen on kuitenkin tietyllä tavalla vasta toisen vaiheen toimenpide.

Ensin tulee löytää osaavia ja motivoituneita johtajia, joilla on substanssiosaamista ja taloustaitoa. Heiltä tulee löytyä myös halua ja kykyä sekä lähijohtamiseen että organisaation kehittämiseen. Useimmiten lääkärijohtajan asema lankeaa palkintona pitkästä ja ansiokkaasta urasta tai tehdystä tutkimustyöstä. Kumpikin varsin kunnioitettavia saavutuksia, mutta eivät sinänsä pätevöitä organisaation johtamiseen.

Tarvitsemme kuitenkin nimenomaan lääkärijohtajia, koska suurimmat rahasummat liikkuvat ruohonjuuritason päätöksillä. Tällöin myös johdon on ymmärrettävä päätöksien taustat ja perustelut. Meidän tulee siis panostaa siihen, että löydämme lääkärikunnasta yksilöt, joita johtaminen kiinnostaa ja joilta löytyy siihen myös osaamista. Kun pätevät henkilöt on johtaviin positioihin löydetty, voimme alkaa tukea heidän johtamistaan kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Uskoakseni sillä, mistä nuo 1 000 perusterveydenhuollon lisälääkäriä hankitaan (lisäkoulutuksella vai muilta sektoreilta), ei ole suurta merkitystä. Keskeisin kysymys on siinä, miten heidät saadaan terveyskeskukseen hakeutumaan ja sinne myös jäämään. Terveyskeskusvaihe osuu lähes jokaisen lääkäriuran alkuvaiheeseen, jolloin ammatti-identiteetti vasta hakee muotoaan ja lähes jokainen vastaantuleva tilanne on ensimmäinen laatuaan. Potilaat ja vaivat kattavat koko ongelmakentän laidasta laitaan, vauvasta vaariin ja turhista käynneistä elvytyksiin. Tähän vuoristorataan vastavalmistuneet lääkärit heitetään yksi toisensa perään, tyypillisimmillään ilman turvakaarta. Kun tuo (jo nykyjärjestelmässä käytännössä pakollinen) 9-12kk:n jakso lähestyy loppuaan, nuori lääkäri laskee työtaakan uuvuttamana aamukampaansa ja unelmoi seesteisemmistä päivistä sairaalassa, yksityisellä tai työterveyshuollossa.

Meidän tulisikin ottaa vastavalmistuneet lääkärit huomattavasti paremmin siipiemme suojaan. Heille tulee antaa senioritutor vähintään ensimmäiseksi vuodeksi, pitää ongelmapalavereja, huolehtia jaksamisesta ja ennen kaikkea ammattitaidon karttumisesta yhdessä. Potilasajat voisivat olla pidempiä ja pätevöitymiselle tulisi antaa aikaa. Näin ei tulisi tunnetta, että uran alussa heidät heitetään altaan syvään päähän ja käsketään oppimaan uimaan. Saisimme nuoret innostumaan ehkäpä vaativimmasta lääketieteen erikoisalasta yleislääketieteestä, ja he jopa kilpailisivat auki olevista viroista. Maassamme on tälläkin hetkellä yksiköitä, joissa tämän tyyppisiä järjestelyitä erilaisilla versioillaan on jo nyt käytössä. Yhteistä näille yksiköille on täynnä olevat lääkärinvirat ja varsin kohtuulliset jonotusajat lääkärille. Koskapa onnistuneita esimerkkejä löytyy jo vanhastaan, pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan.

Emme tule pääsemään eteenpäin pelkällä poliittisella ohjauksella. Tarvitsemme suurelta osin substanssin sisältä tulevaa muutosta. Kunhan tuo muutostarve on kaikille osapuolille kirkas, sitä voi alkaa poliittisesti tukemaan. Kun uusi hallitus lähtee näitä asioita suunnittelemaan, toivon että ääneen pääsevät varsin laajalla rintamalla myös lääkäriliitto, nuorten lääkärien yhdistys sekä erikoislääkäriyhdistykset.

Ville Väyrynen

Ville Väyrynen

Erikoislääkäri, Gastrokirurgi.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt