Saksan puolustusministeri: Eurooppalainen elämänmuoto on hyökkäyksen kohteena

Huipputason puheenvuoroissa korostuu nyt Naton eurooppalainen pilari.

  • LKS 20170217 German Defence Minister Ursula von der Leyen delievers an opening statement on the first day of the 53rd Munich Security Conference (MSC) at the Bayerischer Hof hotel in Munich, southern Germany, on February 17, 2017. LEHTIKUVA / AFP PHOTO  Christof Stache

    Saksan puolustusministeri Ursula von der Leyen.

    ()

Transatlanttinen yhteys säilyy vahvimpana suojamuurina epävakautta ja väkivaltaa vastaan, Yhdysvaltain tuore puolustusministeri Jim Mattis totesi tänään Münchenin turvallisuuskonferenssissa.

Yhdysvaltain turvallisuus on Mattisin mukaan pysyvästi sidoksissa Eurooppaan, ja puolustusliitto Natolla on siinä keskeinen rooli.

– Turvallisuus toteutuu aina parhaiten, kun sen tarjoajana on joukkue, ennen puolustusministerin tehtäväänsä näyttävän sotilasuran tehnyt merijalkaväen kenraali sanoi.

Mattis toisti olevan tinkimättömästi sitoutunut yhteistä puolustusta koskevaan Naton peruskirjan viidenteen artiklaan.

Hän korosti Naton luonnetta yhteisiä arvoja puolustavana yhteisönä ja varoitti hyökkäämästä jäsenvaltioiden demokraattisia prosesseja vastaan. Vaikka hän ei maininnut hyökkääjää nimeltä, viestin osoitteena pidettiin Venäjää.

Lyhyessä puheenvuorossaan Mattis nosti esiin Naton Allied Command Transformation (ACT) -esikunnan, jossa puolustusliiton uudistamista koordinoidaan hänen mukaansa monikansallisesti ja parhaiden strategisten ajattelijoiden voimin.

Hän painotti Naton uudistamisen tärkeyttä ja USA:n sitoutumista siihen. Samalla hän toisti vaatimuksen, jonka mukaan puolustusliiton eurooppalaisten jäsenmaiden tulisi kantaa nykyistä suurempi osuus taloudellisesta taakasta, ja sanoi luottavansa siihen, että tätä koskevat Walesin ja Varsovan huippukokousten päätökset toteutetaan.

Saksa valmis uuteen rooliin

Puolustusministeri Mattisin esittämät näkemykset saivat hänen saksalaiselta kollegaltaan myönteisen vastaanoton.

– Aika, jolloin Eurooppa saattoi nauttia rauhanosingoista, on ohi. Puolustus edellyttää nyt johdonmukaista panostusta, Saksan puolustusministeri Ursula von der Leyen sanoi.

Rauhanosingoilla hän viittasi kylmän sodan päättymisen jälkeen omaksuttuun malliin, jossa puolustusmenoja leikattiin ja entistä suurempi osa budjettivaroista ohjattiin esimerkiksi hyvinvointipalvelujen rahoittamiseen.

– Vastuuta puolustuksesta ei voida sälyttää Yhdysvaltain harteille, vaan Euroopan on kannettava nykyistä suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan. Tämä on kyettävä viestimään myös kansalaisille, von der Leyen sanoi.

Hän muistutti Saksan sitoutuneen omien puolustusmenojen nostamiseen kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta kymmenen vuoden kuluessa. Trendi on hänen mukaansa jo käännetty: maan puolustusbudjetti on kasvanut kahden viime vuoden aikana kahdeksalla prosentilla ja asevoimien uudistamiseksi on käynnistetty 140 miljardin euron investointiohjelma.

Sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen on von der Leyenin mukaan panostettava jatkossa paitsi enemmän myös nopeammassa tahdissa. Euroopan tasolla hän haluaa hakea lisää tehoja esimerkiksi yhteisen puolustussuunnittelun avulla ja yhteisiä puolustustarvikehankintoja lisäämällä.

Eurooppaan kohdistuvia uhkia von der Leyen kuvasi erittäin vakaviksi ja sanoi koko eurooppalaisen elämänmuodon olevan parhaillaan hyökkäyksen kohteena.

Sotilaallinen voimankäyttö ja etupiirien tavoittelu ovat hänen mukaansa tehneet paluun. Samaan aikaan eurooppalaisten valtioiden demokraattisia instituutioita on pyritty horjuttamaan muun muassa informaatiovaikuttamisen keinoin.

Tätä ei voida von der Leyenin mukaan hyväksyä. Uhkiin on kyettävä vastaamaan niiden edellyttämällä voimalla myös tilanteissa, joissa poliittiset ja diplomaattiset keinot eivät enää riitä.

Puolustusministerit puhuivat tänään alkaneessa Münchenin turvallisuuskonferenssissa. Kansainvälisen politiikan huippunimiä vuosittain saman katon alle kokoava konferenssi järjestetään tänä vuonna jo 53. kertaa.

Toimittaja: HEIKKI HAKALA

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.