Ilmansaasteet voivat heikentää lasten keuhkoja

Pitkäaikaisesti liikenteen päästöille altistuvien lasten keuhkojen toiminta havaittiin heikommaksi kuin lasten, jotka olivat altistuneet vähemmän, kertoo Uutispalvelu Duodecim.

  • LKS 20140325 Savusumua Pekingissä Kiinassa 8. huhtikuuta 2013. LEHTIKUVA Martti Kainulainen

    Savusumua Pekingissä.

    ()

Suurten teiden varsilla asuvien kaupunkilaislasten keuhkojen toiminta saattaa kärsiä ilmansaasteiden takia. Vaikutus ei ole välttämättä kovin suuri, mutta silti havaittavissa.

Ilmansaasteiden terveyshaittoja on tutkittu runsaasti ja niiden tiedetään muun muassa altistavan sydänoireille sekä hengitysteiden sairauksille, mutta lapsia koskevia tutkimuksia on tehty vähemmän.

Nyt julkaistun yhdysvaltalaistutkimuksen tulokset perustuvat runsaan 600 bostonilaislapsen ja heidän äitiensä seurantatietoihin. Äidit värvättiin tutkimukseen raskauden aikana, ja lapsia seurattiin noin kahdeksanvuotiaaksi.

Kun tutkijat yhdistivät lasten keuhkotestien tulokset tietoihin heidän asuinalueidensa ilmansaastepitoisuuksista, pitkäaikaisesti pienhiukkasille ja liikenteen päästöille altistuvien lasten keuhkojen toiminta havaittiin heikommaksi kuin saman ikäisten lasten, jotka olivat altistuneet vähemmän.

Altistus liittyi heikompaan nopeaan vitaalikapasiteettiin (FVC) sekä huonompaan sekuntikapasiteettiin (FEV1). Yhteys oli sitä voimakkaampi mitä suurempi altistus oli.

Yhdysvaltalaisten tulokset vahvistavat näyttöä liikenteen päästöjen ja hengitysilman pienhiukkasten haitallisuudesta lasten terveydelle. Haitat alkavat vähitellen ilmaantua jo suhteellisen pienillä pitoisuuksilla, tulokset osoittavat.

Suomessa suurin osa pienhiukkasista tulee tuulten mukana ulkomailta, mutta myös autoliikenne sekä paikallisesti puun polttaminen ovat pienhiukkasten lähteitä.

Tutkimus julkaistiin American Journal of Respiratory & Critical Care Medicine -lehdessä.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.