Rakennusinsinöörien kuukausiansioiden keskiarvo 5 565 euroa

Talouden matalasuhdanne ei näytä heijastuvan rakennetun ympäristön diplomi-insinöörien palkkoihin eikä työnäkymiin.

  • lompakko palkka

    Kokopäivätöissä olevista vastaajista palkka oli noussut 61 prosentilla.

    ()

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL teetti viime lokakuussa palkkakyselyn vakituista kokopäivätyötä tekeville jäsenilleen. Vastaajat työskentelevät rakennus-, kiinteistö-, ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan aloilla ja heillä on tyypillisesti diplomi-insinöörin koulutus.

Vastaajien kuukausiansioiden mediaani oli 5 128 euroa, kun se vuonna 2014 oli 5 000 euroa. Nousu oli siis 2,6 prosenttia.

Kuukausiansioiden keskiarvo oli 5 565 euroa (5 521 €/kk). Kuukausipalkka sisältää peruspalkan, luontoisetujen verotusarvon ja eräät kuukausittain maksettavat muuttuvat palkan osat kuten myyntiprovisiot, mutta se ei sisällä lomarahoja, ylityökorvauksia eikä vuosibonuksia.

Kokopäivätöissä olevista vastaajista palkka oli noussut 61 prosentilla (66 %), pysynyt ennallaan 29 prosentilla (27 %) ja laskenut 4 prosentilla (3 %). Edellistä vuotta enemmän palkkaa saaneiden palkannousun mediaani oli 134 euroa (120 €) ja keskiarvo 259 euroa (298 €).

Tulospalkkioiden piirissä oli 69 prosenttia (63 %) kokopäiväisesti työssä käyvistä vastaajista. Heistä 75 prosenttia (74 %) kertoi saaneensa tulospalkkion viimeksi kuluneelta vuodelta.

Julkisella sektorilla tulospalkkioiden mediaani oli 1 780 euroa (2 300 €) ja keskiarvo 3 760 euroa (2 390 €). Yksityisellä sektorilla tulospalkkioiden mediaani oli 1 780 euroa (3 300 €) ja keskiarvo 9 090 euroa (7 390 €). Mediaanit siis laskivat, mutta yksittäiset suuret tulospalkkiot nostivat keskiarvoja.

Työtilanne koetaan aiempaakin vakaammaksi

Lähitulevaisuudessa työpaikkansa tilanteen näki yleisesti vakaana tai melko vakaana 75 prosenttia (62 %) vastaajista. Vastaavasti omalta kohdaltaan tilanteen näki vakaana tai melko vakaana 86 prosenttia (80 %) vastaajista.

Lomautuksia piti mahdollisina tai todennäköisinä 12 prosenttia (20 %) vastaajista, ja van viisi prosenttia (4 %) arvioi niiden osuvan mahdollisesti tai todennäköisesti omalle kohdalle. Irtisanomisia piti todennäköisinä tai mahdollisina yhdeksän prosenttia (11 %) vastaajista, ja viisi prosenttia (4 %) uskoi niiden mahdollisesti tai todennäköisesti osuvan omalle kohdalle.

Vaikka nykyinen työsuhde päättyisi heti, vastaajat näkivät työllistymismahdollisuutensa valoisina. Irtisanomisajan kuluessa uuden työpaikan uskoo saavansa 41 prosenttia ja viimeistään vuoden sisällä 39 prosenttia.

Palkkakysely tehtiin internet-kyselynä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin valmistuneille työikäisille jäsenille lokakuussa 2015. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan tutkimuksen kanssa.

Kysely lähetettiin 2812 RIL:n jäsenelle. Vastaajia oli 764 eli vastausprosentti oli 27,2.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.