Alueellisille toimijoille myönnettiin postitoimilupia

Valtioneuvosto myönsi torstaina yhdeksän uutta alueellista postitoimilupaa. Samalla tehtiin muutoksia aiemmin myönnettyihin toimilupiin.

  • LKS 20141031 LKS 20140430 LKS 20140313 - LKS 20111121  20110310 - Postinjakaja jakamassa postia Helsingissä 17. huhtikuuta 2009. ... A postman, Helsinki, Finland. LEHTIKUVA / KIMMO MÄNTYLÄ

    Postilakia uudistetaan parhaillaan.

    ()

Postitoimiluvan saivat Kaakon Viestintä Oy, Kaleva Oy, Marva Media Oy, Lounais-Suomen Tietojakelu Oy, Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy, HSS Media – Bolagen Ab, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Savon Jakelu Oy ja SLP Jakelu Oy.

Postilakia uudistetaan parhaillaan. Hallituksen esitys lain muuttamiseksi annettiin eduskunnalle 3. maaliskuuta.

Uudistuksessa on tarkoitus korvata nykyinen valtioneuvoston myöntämiin postitoimilupiin perustuva järjestelmä Viestintävirastoon tehtävällä ilmoituksenvaraisella järjestelmällä. Uudet toimiluvat myönnettiin tämän hallituksen esityksen mukaisesti.

Lupaehtoina ovat toimilupa-alue, asiakasryhmä, postilähetysten merkitseminen ja virheellisesti jaettujen lähetysten palauttaminen.

Aiempien toimilupaehtojen on katsottu estävän tai hidastavan postiyritysten alalle pääsyä ja toiminnan käynnistämistä.

Toimiluvanvaraista valtakunnallista postitoimintaa harjoittaa tällä hetkellä Posti toimialueenaan koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Esan Kirjapaino Oy:lle, Ilves Jakelu Oy:lle, Esa Jakelut Oy:lle ja Alma Manu Oy:lle on myönnetty toimiluvat alueelliseen toimintaan. Näiden voimassa olevien postitoimilupien ehtoja muutetaan vastaamaan postilaista annettua hallituksen esitystä.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.