Yrittäjätulo pienenee 40 prosenttia – maatalouden kannattavuus kriisirajoilla

Luonnonvarakeskuksen alustava ennuste vuoden 2015 tuloksista osoittaa maatilojen yrittäjätulon pienenevän 40 prosenttia edellisvuodesta.

  • LKS 20151108  LKS 20150915  LKS 20150326 LKS 20150203  Lehmiä lypsetään maitotilalla 3. helmikuuta 2015. LEHTIKUVA / TIMO AALTO

    Maidon tuottajahinta oli viime vuonna lähes 16 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2014.

    ()

Yrittäjätulo kattaa enää 21 prosenttia tavoitteena olleista korvauksista yrittäjäperheen työlle ja yritykseen sijoitetulle omalle pääomalle.

Maidon tuottajahinta oli viime vuonna lähes 16 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2014. Tämä vaikutti ratkaisevasti maidontuotannon tuottoihin. Tuotantokustannukset säilyivät kuitenkin lähes ennallaan, joten yrittäjätulo puolittui edellisvuoteen verrattuna 21 600 euroon maitotilaa kohti.

Kannattavuuskerroin putosi ennusteen mukaan 0,6:sta noin 0,3:een.

– Lypsykarjatalous on päätuotantosuuntana 15 prosentilla maatiloista, mutta se tuottaa tilojen yhteenlasketusta yrittäjätulosta yli 60 prosenttia. Maidontuotannon kannattavuus vaikuttaa merkittävästi koko maatalouden kannattavuuskehitykseen, toteaa ennusteen laatinut Luken tutkija Jukka Tauriainen.

Myös muut päätuotantosuunnat heikoilla

Viljanviljelyssä, joka on päätuotantosuuntana 35 prosentilla tiloista, kaksi viimeisintä vuotta ovat olleet kannattavuudeltaan erittäin huonoja. Yrittäjätuloa jäi kumpanakin vuotena vain pari tuhatta euroa ja kannattavuuskerroin jäi viime vuonna lähelle nollaa.

Naudanlihantuotannon kannattavuus heikkeni viime vuonna jo toisena perättäisenä vuotena tuottajahinnan alamäen ja korkeiden tuotantokustannusten seurauksena. Yrittäjätulo pieneni noin 35 prosenttia edellisvuodesta 12 400 euroon tilaa kohti ja kannattavuuskerroin jäi 0,23:een.

Sikatalouden kannattavuuskerroin romahti ennusteen mukaan viime vuonna lähelle nollaa kustannusten kasvun ja tuottajahinnan alentumisen vuoksi. Yrittäjätuloa jäi vain reilut 3 000 euroa yritystä kohti.

– Tuottajahintojen putoaminen ja korkeat tuotantokustannukset ovat vaikuttaneet maatalouden ahdinkoon monin verroin enemmän kuin julkisuudessa paljon puhuttaneet tukimaksujen viivästymiset, tähdentää Tauriainen.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.