Kuluttajaliitto: Sähkönsiirron hinnoittelun valvontaan tarvitaan lainmuutos

Kuluttajaliitto pitää sähkönsiirtoyritys Caronan hinnankorotuksia täysin kohtuuttomina.

  • LKS 20150606 - Kantaverkkoyhtiö Fingrid esitteli EstLink 2 -muuntamoasemansa Porvoon Anttilassa torstaina 6. maaliskuuta 2014. Suomen ja Viron välinen korkeajännitteinen tasasähköyhtey EstLink 2 vihittiin tänään käyttöön. Yhteys on ollut markkinoiden käytössä joulukuusta 2013 lähtien. LEHTIKUVA Markku Ulander

    "Nyt käsillä olevat laajoja kuluttajaryhmiä koskevat sähkönsiirtohintojen kohtuuttomat korotukset olisivat tyyppiesimerkki ryhmäkanteella ratkaistavaksi sopivasta asiasta."

    ()

Kuluttajaliitto muistuttaa, että sähkönsiirron hinnoittelun on oltava sähkömarkkinalain mukaan kohtuullista. Tätä kohtuullisuutta arvioidaan lain mukaan neljän vuoden välein. Uusi valvontajakso alkoi vuoden 2016 alusta, joten seuraavan kerran Energiavirastolla on nykylain mukaan mahdollisuus valvonnan keinoin puuttua asiaan vuonna 2020.

Kuluttajaliitto vaatii, että eduskunta muuttaa sähkömarkkinalakia siten, että Energiaviraston tulee jatkossa etukäteen arvioida suuret – esimerkiksi yli 10-15 prosentin – sähkönsiirtohintojen korotukset ja niiden perusteet.

Kuluttajaliitto kehottaa kuluttajia, jotka epäilevät sähkönsiirtohintojensa korotusten olevan kohtuuttomia, tekemään valituksen Kuluttajariitalautakuntaan, joka voi antaa asiasta suositusratkaisun.

Kuluttajaliitto edellyttää, että sähkönsiirtoyritykset noudattavat Kuluttajariitalautakunnan suositusratkaisua, vaikkei niillä juridista velvoitetta siihen olekaan.

Kuluttajaliitto muistuttaa, että maahamme tarvitaan muiden Pohjoismaiden kaltainen ryhmäkannelaki. Sen perusteella myös muut kuin Kuluttaja-asiamies voisivat lähteä ajamaan ryhmäkannetta kuluttajien puolesta. Tällä hetkellä vain Kuluttaja-asiamiehellä on tämä mahdollisuus.

– Nyt käsillä olevat laajoja kuluttajaryhmiä koskevat sähkönsiirtohintojen kohtuuttomat korotukset olisivat tyyppiesimerkki ryhmäkanteella ratkaistavaksi sopivasta asiasta, liitto toteaa.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.