Kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudelta kolmelle yhtiölle pikaluottoihin liittyvää kieltoa

Kuluttaja-asiamies on hakenut markkinaoikeudelta kieltoa kolmelle yhtiölle koskien pikaluottojen tarjontaa ja niihin liittyvien saatavien perintää.

  • LKS 20150720 LKS 20130217 - Lakikirjat ja nuija. ... Law books and a gavel. LEHTIKUVA Jussi Nukari

    ()

Kuluttaja-asiamies vaatii markkinaoikeutta kieltämään Suomen Rahoitusyhtiö Oy:tä tarjoamasta pikaluottoja kuluttajansuojalain vastaisin ehdoin.

Lisäksi kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää perintätoimisto Requisita Oy:tä ja lakiasiaintoimisto Hasa Bros. Oy:tä perimästä tiettyjä kuluttajaluottosuhteeseen perustuvia saatavia.

Vaatimus perintäkiellosta koskee kuluttajansuojalain korkokattosäännöksen ylittäviä korkoja, maksullisesta viestipalvelusta syntyneitä maksuja, korkolain ylittäviä eräpäivänsiirtomaksuja ja lakisääteiset viivästysseuraamukset ylittävää sopimussakkoa.

Suomen Rahoitusyhtiö tarjoaa verkkosivuillaan glee.fi, orkia.fi, siljalaina.fi, ottoraha.fi ja finnlaina.fi luottoja yksityishenkilöille. Yhtiö ei omien ehtojensa mukaan myönnä tai välitä kuluttajaluottoja, vaan yhtiö toimii verkossa portaalina yksityishenkilöiden välisessä luotonannossa.

Verkkosivujen kautta tapahtuva luoton myöntämiseen liittyvä toiminta ja saatavien perintä on hajautettu useaan eri yhtiöön. Osa yrityksistä on suomalaisia, osa ulkomaille, kuten Panamaan, Seychelleille ja Isoon-Britanniaan rekisteröityjä.

Kuluttaja-asiamiehen selvityksen mukaan kyseiset yhtiöt ovat kuitenkin saman omistajatahon ja samojen intressipiirien määräysvallassa. Kyse on kuluttaja-asiamiehen mielestä keinotekoisesta järjestelystä, joka ei vastaa todellisuutta ja jolla pyritään ainoastaan kiertämään kuluttajaluottoja koskevaa sääntelyä.

Kuluttaja-asiamies katsoo, että yhtiön verkkosivujen kautta tapahtuvassa luotonannossa tosiasiallinen luottosuhde syntyy Suomen Rahoitusyhtiön ja pikaluoton hakeneen kuluttajan välille.

Lisäksi kuluttaja-asiamies vaatii neljälle Suomen Rahoitusyhtiö Oy:ssä, Requisita Oy:ssä ja Hasa Bros. Oy:ssä toimivalle henkilölle henkilökohtaista kieltoa.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.