Kilpailuviranomainen vaatii 38 miljoonan euron seuraamusmaksua linja-autokartellista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää 38 miljoonan euron seuraamusmaksuja kartellista seitsemälle linja-autoyhtiölle, Linja-autoliitolle ja Matkahuollolle.

  • LKS 20160125 Linja-autoliiton toimisto Helsingissä 15. lokakuuta 2012. LEHTIKUVA Vesa Moilanen

    Kielletty menettely alkoi kilpailuviranomaisen mukaan viimeistään syksyllä 2008 ja jatkuu osin edelleen.

    ()

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan linja-autoalan keskeiset toimijat ovat syyllistyneet kartelliin.

Virasto esitti maanantaina markkinaoikeudelle yhteensä 38 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämistä seitsemälle linja-autoyhtiölle, Linja-autoliitto ry:lle ja Oy Matkahuolto Ab:lle. Seitsemän linja-autoyhtiötä ovat J. Vainion Liikenne, Koiviston Auto -Yhtymä, Länsilinjat, Pohjolan Liikenne, Pohjolan Matka, Savonlinja-yhtiöt ja Väinö Paunu.

Samalla virasto määräsi Matkahuollon lopettamaan kilpailunvastaisen toiminnan linja-autoyhtiöiden poissulkemiseksi markkinoilta.

Seuraamusmaksujen tarkoitus on varmistaa, että kartellitoiminta ei kannata. Linja-autoliitolle on jo aikaisemminkin määrätty seuraamusmaksu kilpailurikkomuksesta.

Kielletty menettely jatkuu osin edelleen

Kielletty menettely alkoi viraston mukaan viimeistään syksyllä 2008 ja jatkuu osin edelleen. Virasto kertoo alkaneensa selvittää asiaa alun perin yhdessä Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa sinne tulleen toimenpidepyynnön perusteella.

Vuonna 2009 astui voimaan lainmuutos, jolla haluttiin avata linja-autoliikenteen markkinat kilpailulle. Viraston mukaan alan keskeiset toimijat kuitenkin pyrkivät yhteisymmärryksessä estämään markkinoiden avautumista ja uusien kilpailijoiden markkinoille pääsyä.

Virasto kertoo, että osapuolet sopivat Linja-autoliiton piirissä keskinäisen kilpailun rajoittamisesta ja estivät kilpailevien reittiliikennelupavuorojen pääsyn Matkahuollon matka- ja pakettipalveluihin.

Menettelyssä on viraston mielestä kyse vakavasta kilpailurikkomuksesta, joka on sekä kilpailulain että Euroopan unionin kilpailusäännösten vastainen.

Virasto arvioi, että kartellin toimenpiteiden kohteiksi joutuneille liikennöitsijöille aiheutui vahinkoa siitä, etteivät kuluttajat löytäneet kilpailevia vuoroja Matkahuollon aikataulu- ja asemapalveluista eivätkä voineet ostaa niihin Matkahuollosta lippuja.

Liikennöitsijät eivät myöskään saaneet vuoroilleen liiketoiminnan kannalta tärkeää Matkahuollon paketinkuljetusoikeutta.

Lisäksi virasto muistuttaa, että kartellien seurauksena asiakkaiden valinnanmahdollisuudet pienenevät ja he maksavat korkeampia hintoja aitoon kilpailutilanteeseen verrattuna.

Linja-autoliitto: Lainsäädännön soveltaminen oli viranomaisten taholta ristiriitaista

Linja-autoliitto kiistää Kilpailu- ja kuluttajaviraston esittämät syytökset.

– Suhtaudumme vakavasti Kilpailu- ja kuluttajaviraston esittämiin väitteisiin, mutta emme ole yhtä mieltä viraston tekemistä tulkinnoista ja johtopäätöksistä. On hyvä, että asia selvitetään perusteellisesti markkinaoikeudessa. Liitolla ei ole asiassa mitään salattavaa, ja haluamme avata asiakirjat ja asian taustat avoimesti, toteaa Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä tiedotteessaan.

Mäkilän mukaan vuosina 2008–2012 linja-autoliitto pyrki vaikuttamaan osana edunvalvontatyötään joukkoliikennelain valmisteluun ja lain alkuvaiheen erittäin sekavaan soveltamiseen.

– Joukkoliikenteen markkinoiden avautuessa voimassaoleva lainsäädäntö ja sen käytännön soveltaminen oli viranomaisten taholta sisällöltään ristiriitaista, ja jo annettuja linjauksia peruttiin toistamiseen. Linja-autoliitto ja sen jäsenyritykset joutuivat vuosien ajan toimimaan lainsäädännön ja sen tulkinnan osalta epäselvässä tilanteessa. Liittoa syyllistetään nyt jälkikäteen siitä, että lainsäädäntöä ei silloin osattu soveltaa oikein, Mäkilä arvioi.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.