IT-alan palkat laskussa: kaikkien palkkojen keskiarvo 4 379 euroa

IT-alan palkkakehitys kääntyi viime vuonna hienoiseen laskuun. Samanaikaisesti tuloerot alalla ovat kasvaneet.

  • wallet lompsa palkka liksa

    Lähes puolet IT-ammattilaisista (49 %) sai vuosibonusta.

    ()

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA:n tuoreen palkkatutkimuksen mukaan IT-alan palkkojen aikaisempi positiivinen palkkakehitys pysähtyi, ja kääntyi jopa niukasti laskuun vuonna 2015. Kaikkien palkkojen keskiarvo oli 4 379 euroa ja kokonaispalkkojen keskiarvo 4 627 euroa.

Kolme neljästä IT-alalla työskentelevästä on edelleen miehiä. Palkkaero sukupuolten välillä on kaventunut 63 euroon kokonaispalkkojen osalta, kun vastaava luku oli edellisvuonna 240 euroa. Ero selittyy pääosin sillä, että naisia on edelleen suhteellisesti hieman vähemmän johtavassa asemassa ja vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Tulokset osoittavat myös, että vaikka palkkojen keskimääräinen kasvu on pysähtynyt, tuloerot alalla ovat kasvaneet. Sekä 2 001–4 000 euroa ansaitsevien, että yli 6 000 euron peruspalkkaa ansaitsevien osuus on kasvanut hieman edellisvuodesta.

Bonukset ovat yleistyneet ja kasvaneet

Lähes puolet IT-ammattilaisista (49 %) sai vuosibonusta. Keskimääräinen vuosibonus kasvoi noin 7 000 euroon (7 047 e), kun edellisvuotena se oli 5 969 euroa.

Bonuksien määrä jakautui kuitenkin epätasaisesti. Lähes puolet sai korkeintaan 2 000 euron bonuksen. Kaikista bonusta saaneista yhteensä 29 prosenttia sai 2 000–5 000 euroa. Joka kahdeskymmenes IT-ammattilainen kuittasi ilmoituksensa mukaan yli 10 000 euron vuosibonuksen.

Töitä tehdään enemmän

Vertailu vuoteen 2014 osoittaa, että pitkien työviikkojen osuus on kasvanut jonkin verran.

Selvästi yli puolet (61 %) IT-ammattilaisista tekee 31–40 tunnin työviikkoa. Kolmannes vastanneista ilmoittaa keskimääräisen työviikon pituudeksi 41–50 tuntia.

Työviikkojen pitenemisen lisäksi myös ylitöitä on tehty jonkin verran aikaisempaa enemmän. Tosin samaan aikaan niiden IT-ammattilaisten osuus, jotka eivät tee ylitöitä, on kasvanut yli kolmannekseen (37 %).

Töissä viihdytään

IT-ammattilaiset ovat edelleen varsin tyytyväisiä työtilanteeseensa. Tyytymätön oli vain joka kymmenes vastaaja, kun taas enemmistö (67 %) oli tyytyväisiä työtilanteeseensa kokonaisuutena. Tilanne oli sama edellisvuonna.

Nykytilanteessa vastaajat kokivat työn parhaiksi puoliksi työn haastavuuden ja kiinnostavuuden, lähimmät esimiehet, etätyömahdollisuudet ja työsuhteen turvallisuuden.

Kehitettäviä osa-alueita puolestaan olivat vastaajien mukaan lisäansioiden ja bonusten saaminen, työtehtävien kuormittavuus, heikot urakehitysmahdollisuudet, osaamisen kehittäminen ja työpaikan yrityskulttuuri ja arvot.

IT-ura-tutkimuksen toteuttaa vuosittain Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry TIVIA. Tällä kertaa tutkimus toteutettiin yhteistyössä Tivi-lehden kanssa ja käytännön tutkimustyön teki TNS Gallup oy. Kyselyyn vastasi 1 336 IT-alan ammattilaista.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.