Helsingin talous koheni selvästi viime vuonna

Helsingin kaupunginjohtajan Jussi Pajusen mukaan viime vuosi oli kaupungin taloudessa odotettua myönteisempi.

  • LKS 20161206 Helsingin ylipormestari Jussi Pajunen osallistui monikulttuuriseen itsenäisyyspäivän juhlaan Helsingin kaupungintalon juhlasalissa 6. joulukuuta 2016. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

    Jussi Pajunen

    ()

Helsingin kaupungin vuosikate oli viime vuonna 569 miljoonaa euroa, mikä oli 300 miljoonaa euroa korkeampi kuin talousarviossa ennakoitiin.

Kunnan tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate kattaa poistot. Helsingin vuosikate kattoi poistot 169-prosenttisesti.

– Vuosi 2016 oli Helsingin kaupungin taloudessa odotettua myönteisempi. Kaupungin toimintakate toteutui talousarviota parempana ja verotulot kasvoivat ennakoitua enemmän, kertoo Jussi Pajunen tilinpäätöstiedotteessa.

Kaupungin tulorahoitus riitti maanmyyntitulojen ansiosta kattamaan investoinnit. Viime vuonna toiminnan ja investointien rahavirta muodostui noin 160 miljoonaa euroa positiiviseksi, mikä mahdollisti kaupungin lainakannan pienentämisen.

Kaupungin kokonaismenot puolestaan alittivat talousarvion ja vertailukelpoinen menokasvu jäi noin 0,5 prosenttiin.

– Strategiaan kirjattu käyttömenojen kasvun tavoite on osoittautunut toimivaksi keinoksi ohjata kaupungin menokasvua. Sillä on ollut keskeinen merkitys kaupungin talouden tasapainottamisessa, Pajunen toteaa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden menojen kasvu jäi 0,9 prosenttiin. Kaupungin itse tuottamien opetus- ja koulutuspalvelujen menojen kasvu oli 1,6 prosenttia.

Kaupungin tilikauden tulos oli 470 miljoonaa euroa, kun edellisen vuoden vertailukelpoinen tulos oli 18,6 miljoonaa euroa.

Verotuloja kertyi 3 206 miljoonaa euroa, mikä oli 4,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kunnallisveroa kertyi 2 586 miljoonaa euroa, missä kasvua oli 4,2 prosenttia. Yhteisöveron tuotto kasvoi 6,7 prosenttia 397 miljoonaan euroon. Kiinteistöveroa kertyi 222 miljoonaa euroa, mikä oli 3,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Helsingin saamat valtionosuudet olivat 316 miljoonaa euroa.

Lainaa oli 2 157 euroa asukasta kohden, kun edellisenä vuonna määrä oli 2 518 euroa. Lainakanta oli viime vuoden lopussa 1 371 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma on 14 249 miljoonaa euroa, missä oli kasvua edellisestä vuodesta 648 miljoonaa euroa.

Helsingin kaupunkikonsernin vuosikate oli 1 032 miljoonaa euroa. Se parani edellisvuodesta noin 194 miljoonalla eurolla.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.