Suurin osa rahastosäästäjistä ei osaa arvioida rahastoyhtiöiden palkkioita

Finanssialan Keskusliiton kyselyn mukaan rahastojen valintaan vaikuttaa paljon niiden tuotto suhteessa riskitasoon, mutta silti suurin osa rahastosäästäjistä ei osaa arvioida rahastoyhtiöiden perimien palkkioiden suuruutta.

  • LKS 20120712 Viiden sentin kolikoita ja kurssivaihtelut. Talousnäkymät. ... Economy. Finance. LEHTIKUVA Vesa Moilanen

    Tärkein tiedonlähde rahastosijoittajalle on oma pankki tai rahastoyhtiö.

    ()

Finanssialan Keskusliiton kyselyssä vastaajista lähes joka kolmas kertoi säästävänsä tai sijoittavansa rahastoihin. Edellisessä, vuonna 2010 tehdyssä kyselyssä sijoitusrahastoja kertoi omistavansa vain joka neljäs vastaaja.

Rahasto-osuuksia hankitaan yleensä säännöllisen säästämisen kautta. Kertasijoitukset ovat harvinaisempia. Vastaajien mukaan tärkeimmät syyt rahastosäästämiselle olivat pahaan päivään varautuminen sekä tuoton tavoittelu. Eläkeaikoja varten kertoi säästävänsä kolmannes vastaajista.

Suosituimpia olivat yhdistelmärahastot, joita oli kahdella kolmasosalla rahastosijoituksia tehneistä. Osakerahastoja oli alle puolella.

Yli puolet vastaajista kertoi säästävänsä säännöllisesti rahastoihin. Yli kolmannes kertoi myös aikovansa sijoittaa varmasti lisää rahastoihin seuraavan vuoden aikana.

– Sijoitusrahastot kiinnostavat piensijoittajia, koska niissä riski on valmiiksi hajautettu ja sijoitus on tarvittaessa helppo muuttaa rahaksi. Tutkimuksessa selvisi lisäksi, että rahastojen valintaan vaikutti myös paljon niiden tuotto suhteessa riskitasoon, FK:n analyytikko Valtteri Vuorio kertoo tiedotteessa.

Tärkein tiedonlähde rahastosijoittajalle on kyselyn perusteella oma pankki tai rahastoyhtiö. Seuraavaksi vastaajat hakivat tietoa rahastoesitteistä ja mediasta. Vuorion mukaan tutkimuksesta voi havaita rahastosijoittajien tietotason parantuneen vuoteen 2010 verrattuna.

Yhä useampi tunnisti myös erilaisia rahastoyhtiöiden perimiä palkkioita. Silti tietotasossa on FK:n mielestä vielä paljon parantamisen varaa, sillä 84 prosenttia vastaajista ei osannut arvioida palkkioiden suuruutta.

Kyselyn teki IROResearch Oy internet-paneelissaan pääasiassa marraskuussa.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.