Komissio: Euroopan kasvua koskevat riskit kasvavat

Euroopan talous elpyy nyt neljättä vuotta, ja EU-komission mukaan kasvu jatkuu kulutusvetoisesti ja maltillisena.

  • LKS 20160115  ED7349; European Commission President Jean-Claude Juncker addresses a press conference at the European Commission in Brussels on January 15, 2016. / AFP / EMMANUEL DUNAND - LEHTIKUVA / AFP

    Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker

    ()

Euroopan komission tuoreen talousennusteen mukaan yleiset kasvunäkymät ovat unionissa muuttuneet syksystä vain vähän. Samaan aikaan kuitenkin suurella osalla maailmantaloutta on edessään mittavia haasteita, ja siksi Euroopan kasvua koskevat riskit kasvavat.

Euroalueen kasvun ennustetaan kiihtyvän tänä vuonna 1,7 prosenttiin ja ensi vuonna 1,9 prosenttiin viime vuoden 1,6 prosentista. Koko EU-alueen talouskasvun taas ennustetaan pysyttelevän tänä vuonna vakaana 1,9 prosentissa ja nousevan ensi vuonna 2,0 prosenttiin.

Komissio odottaa tiettyjen kasvua tukevien tekijöiden olevan nyt vahvempia ja kestävän kauemmin kuin aiemmin oletettiin. Tällaisia tekijöitä ovat öljyn alhainen hinta, suotuisat rahoitusolot ja euron heikko kurssi.

Talouteen kohdistuvia riskejä puolestaan ovat Kiinan ja muiden kehittyvien talouksien kasvun hidastuminen, vaimea maailmankauppa sekä geopoliittiset jännitteet Euroopan naapurialueilla.

Komissio odottaa kuitenkin kaikkien jäsenvaltioiden talouksien kasvavan viimeistään vuonna 2017.

Työttömyys laskee, inflaatio kasvaa

Euroalueen työttömyysasteen odotetaan laskevan viime vuoden 11 prosentista 10,5 prosenttiin tänä vuonna ja 10,2 prosenttiin ensi vuonna. Komissio uskoo, että työttömyys vähentyy enemmän niissä jäsenvaltioissa, joissa on toteutettu työmarkkinauudistuksia.

Öljyn hinnan laskun jatkuminen puolestaan hidastaa ennusteen mukaan väliaikaisesti inflaatiota. Euroalueen vuotuinen inflaatioaste oli viime vuoden lopulla vain hieman nollaa suurempi, mikä komission mukaan johtui lähinnä öljyn hinnan laskusta.

Kuluttajahintojen nousun odotetaan pysyvän euroalueella erittäin hitaana vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja kiihtyvän vuoden jälkipuoliskolla, kun öljyn hinnan nopean laskun vaikutus vähenee.

Koko vuoden osalta euroalueen inflaation ennustetaan jäävän 0,5 prosenttiin, mikä komission mukaan osittain johtuu palkkojen nousun jatkumisesta maltillisena.

Inflaation kuitenkin odotetaan kiihtyvän vähitellen 1,5 prosenttiin ensi vuonna, kun palkkojen nousu, kotimaisen kysynnän kasvu ja öljyn hintojen lievä nousu lisäävät hintapaineita.

Euroalueen jäsenvaltioiden viennin kasvun uskotaan kiihtyvän tämän vuoden aikana. Kasvu johtuu komission mukaan euron aiemman heikkenemisen viivästyneistä vaikutuksista, työvoimakustannusten alenemisesta ja ulkomaisen kysynnän asteittaisesta kasvusta.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.