Johdon sitoutuminen EU-asioihin vaihtelee ministeriöissä

Ministeriöiden virkamiesjohdon vahva sitoutuminen EU-asioiden valmisteluun ja vaikuttamiseen on välttämätöntä, jotta Suomen vaikutusmahdollisuudet unionissa paranevat.

  • LKS 20090504 - stt 056 - Suomalaiset eivät näytä kokevan EU:hun liittyviä asioita läheisiksi, vaikka arkeen vaikuttavasta lainsäädännöstämme tuntuva osa tapahtuu unionissa. ... Finnis flag and map of Belgium. LEHTIKUVA Mikko Stig

    VTV:n mukaan hallituksen pitää asettaa EU-toiminnan tavoitteet niin konkreettisesti, että niiden toteutumista voidaan jälkikäteen arvioida.

    ()

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n mukaan hallituksen EU-toiminnan tavoitteiden täytyy olla konkreettisia ja kohdennettuja. Poikkihallinnollisten EU-asioiden ja asiakokonaisuuksien valmistelua on vahvistettava.

Ministeriön johdon suhtautuminen ja toimintatavat vaikuttavat siihen, miten tuloksellisesti EU-asioita hoidetaan. VTV haivaitsi tarkastuksessaan eroja ministeriöiden välillä. EU-asioiden johtaminen pitäisi nivoa osaksi muuta johtamista ja tavoitteenasettelua.

– Johdon sitoutuminen on keskeistä, kun pyritään parantamaan EU-asioiden valmistelua ja vaikuttamista ministeriöissä, sanoo johtava tuloksellisuustarkastaja Anna Hyvärinen VTV:sta.

Ministeriöiden johdon pitää kannustaa virkamiehiä hankkimaan monipuolisesti kokemusta EU-tehtävistä. Tarkastuksen mukaan EU-tehtävissä toimineiden henkilöiden osaamista ja verkostoja ei hyödynnetä niin hyvin kuin voitaisiin.

Ministeriöissä pitää ennakoida tulevia EU-hankkeita, asettaa tavoitteita ja tehdä priorisointeja. Tarkastuksessa havaittiin, että ennakkovaikuttamisessa on yhä puutteita, vaikka edistystä on tapahtunut viime vuosina.

– Suomelle tärkeissä EU-hankkeissa tulee laatia vaikuttamissuunnitelma sekä arvio hankkeen vaikutuksista Suomessa niin ajoissa, että arviotietoa voidaan hyödyntää ennakollisessa vaikuttamisessa, Hyvärinen sanoo.

Monissa ministeriöissä on hyviä käytäntöjä EU-asioiden hoitamisessa. Maa- ja metsätalousministeriö on tarkastuksen perusteella erityisen taitava vaikuttaja Euroopan unionissa. Ministeriöstä on aktiivinen keskusteluyhteys kaikkiin olennaisiin tahoihin, myös Euroopan parlamenttiin.

EU-vaikuttamista on ohjattu valtioneuvoston EU-avaintavoiteasiakirjassa, joka on laadittu vuosittain. Käytännössä avaintavoitteiden ohjausvaikutus on jäänyt ohueksi. Useilla ministeriöillä on kuitenkin omia, laadukkaita EU-tavoiteasiakirjojaan.

– Hallituksen tulee asettaa EU-toiminnan tavoitteet niin konkreettisesti, että niiden toteutumista voidaan jälkikäteen arvioida, toteaa Hyvärinen.

Tarkastuksen perusteella Suomelle tärkeiden poikkihallinnollisten EU-hankkeiden valmistelua täytyy parantaa. Komission uuden rakenteen ja toimintatapojen vuoksi käsiteltäväksi tulee yhä enemmän laajoja poikkihallinnollisia kokonaisuuksia.

– Suomen tehokas EU-vaikuttaminen vaatii tuekseen saumatonta yhteistyötä ministeriöiden välillä, toteaa VTV.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.