Vihreät jätti vastalauseen metsähallituslakiesitykseen

Vihreät jätti torstaina maa- ja metsätalousvaliokunnassa vastalauseen esitykseen metsähallituslaiksi.

  • LKS 20150723 LKS 20150713 - Kansanedustaja Hanna Halmeenpää (vihr) eduskunnassa Helsingissä 27. huhtikuuta 2015. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

    Hanna Halmeenpää.

    ()

Puolueen mukaan luontoarvot ovat vaarassa, kun maa- ja vesialueita siirretään Metsähallituksen liiketalouspuolen ohjaukseen ja päätösvalta Metsähallituksen tase-eristä siirtyy osin pois eduskunnalta.

– Päätösvalta suomalaisten yhteisestä kansallisomaisuudesta tulee säilyttää eduskunnalla. Luontoarvojen ja luonnon virkistyskäytön vaalinta tulee pitää Metsähallituksen keskeisenä tehtävänä, sanoo valiokunnassa vihreitä edustava kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää.

– Nyt vaarana on, että luonnon vaalimisen sijaan päädytään sen maksimaaliseen hyödyntämiseen, kun merkittävä määrä maa- ja vesialueita siirretään Metsähallituksen liiketalouspuolen ohjaukseen, ja päätösvalta Metsähallituksen tase-eristä siirtyy osin pois eduskunnalta, Halmeenpää sanoo.

Lapin luontaistalousalueet ja valtion yleiset vesialueet, kuten merialueet ja suurten järvien selät, ollaan siirtämässä uuteen kolmanteen taseeseen Metsähallituksen liiketoimintajohdon alaisuuteen.

Vihreät vaativat vastalauseessaan, että retkeilyalueiden ja Ylä-Lapin virkistysalueiden pitää kuulua siihen taseen osaan, jolla ei ole taloudellista tuottovaatimusta, koska alueiden pääasiallinen käyttötarkoitus on retkeily ja virkistys, ei metsätalous.

– Jos vihreiden vastalause hyväksyttäisiin, suurta huolta herättänyt kolmas tase-erä jäisi kokonaan toteuttamatta. Tällöin alueet jakautuisivat selkeästi niihin, joita voidaan hyödyntää taloudellisesti ja toisaalta niihin, joiden ensisijainen käyttö on virkistys ja luontomatkailu, ja joilla luontoarvojen säilyminen turvataan, Halmeenpää selittää.

Vihreät kritisoivat metsähallituslakia myös siitä, että se kaventaa ympäristöministeriön ohjaustoimivaltaa. Vanhassa laissa ympäristöministeriö ohjasi koko Metsähallitusta luonnonsuojeluun liittyvissä asioissa. Uudessa lakiesityksessä ohjausvalta on rajattu julkisiin hallintotehtäviin ympäristöministeriön toimialalla.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.