Kokoomusmeppi EU-sanktioiden järkeistämisestä: "Erävoitto"

Kokoomuksen europarlamentaarikon mukaan muutokset maatalouden tukipolitiikkaan ovat tervetulleita, mutta edelleen isossa kuvassa vajavaisia.

  • LKS 20140911 // LKS 20140702 LKS 20140627 Suomen euroedustaja Petri Sarvamaa Helsingissä 27. kesäkuuta 2014. LEHTIKUVA Markku Ulander

    Petri Sarvamaa.

    ()

Komission haaste on ollut europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok.) mukaan löytää unionin yhteisen maatalouspolitiikan säännöistä kohtia, joiden yksinkertaistaminen on ollut yhtä aikaa laajasti tuettua ja toteuttamiskelpoista asetuksia rikkomatta.

– Sanktioiden kohtuullistaminen oli keskeisimpiä tavoitteita syyskuun mietinnössäni yhteisen maatalouspolitiikan tarkastusten järkevöittämisestä, joka sai parlamentissa taakseen suuren enemmistön, Sarvamaa kirjoittaa blogissaan.

Hän pitää komission ratkaisua keventää maataloustukien sanktioita erävoittona, joka ei ratkaise kaikkia ongelmia.

– Kaksinkertainen rankaiseminen samasta virheestä sekä suorien tukien että täydentävien ehtojen sääntöjen mukaan pysyy jatkossakin mahdollisena.

Suorien tukien osalta euromääräinen sanktio väärin ilmoitetusta pinta-alasta saattoi hänen mukaansa aiemmin olla yli kaksinkertainen haettuun tukeen nähden.

– Muutoksen myötä kertoimeksi jää 1,5 kertaa virheellisen pinta-alan tuki. Samalla luodaan järjestelmä, jossa ensikertalaisen sanktio pienestä ilmoitusvirheestä puolitetaan.

Uudistukset onnistuvat hänen mukaansa siinä, etteivät ne vaaranna rahankäytön uskottavuutta tai heikennä valvontaa ja silti keventävät konkreettisesti tuensaajan taakkaa.

– Sanktioinnissa nämä ehdot täyttyivät, ja parlamentti oli tarpeen osoittamisessa tärkeässä roolissa.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.