SAK huolestunut nuorten määräaikaistyöntekijöiden asemasta

Palkansaajakeskusjärjestö SAK on huolestunut nuorten määräaikaistyöntekijöiden asemasta työelämässä.

  • LKS 20110330  SAK:n keskustoimisto Helsingin Hakaniemessä, 30. maaliskuuta 2011.
 LEHTIKUVA Antti Aimo-Koivisto

    Alle 25-vuotiaista naistyöntekijöistä melkein puolet työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa.

    ()

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus tavoittelee uusia työpaikkoja helpottamalla määräaikaisten työsuhteiden solmimista.

Jatkossa uudelle työntekijälle voisi solmia vuoden aikana kolme määräaikaista työsuhdetta ilman perusteltua syytä, kun nykyisin siihen tarvitaan perusteeksi esimerkiksi sijaisuus tai työn kausiluonteisuus.

SAK:n työsuhdeasioiden päällikkö Annika Rönni-Sällinen sanoo, ettei hallituksen esitys ei pysty vakuuttamaan muutoksen luovan uusia työpaikkoja.

– Vaarana on, että monet vakituiseksi aiotut työsuhteet tehdään jatkossa määräaikaisiksi ja nuorten pääsy vakituisiin työsuhteisiin vaarantuu, hän arvelee.

Hallitus aikoo myös pidentää uusien työsuhteiden koeaikoja kuuteen kuukauteen nykyisestä neljästä kuukaudesta.

Rönni-Sällisen mukaan koeajan pidentäminen ja määräaikaisten työsuhteiden käytön helpottaminen tekevät pätkätyöntekijän työsuhteesta ja toimeentulosta entistä epävarmempaa ja lisäävät hänen kuormitustaan.

– Pätkätyöntekijät eivät uskalla puuttua työpaikalla epäkohtiin tai edes pitää kiinni eduistaan, jos he pelkäävät työpaikkansa menettämistä. Jos työntekijä saa potkut koeaikana, voi se aiheuttaa ongelmia työttömyysturvan kanssa, hän huomauttaa.

Hän muistuttaa, etteivät SAK ja muut palkansaajakeskusjärjestöt hyväksy missään nimessä hallituksen esittämiä muutoksia työsopimuslakiin, vaikka järjestöt osallistuivat niitä valmistelevaan työryhmään.

Alle 25-vuotiaista naistyöntekijöistä melkein puolet työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa ja saman ikäisistä miestyöntekijöistä määräaikaisissa työsuhteissa on hieman alle 40 prosenttia. Kaikista työllisistä määräaikaisia on 15,6 prosenttia.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.