Opiskelijajärjestöt ehdottavat panostusta opiskeluterveydenhuoltoon

Valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat ehdottavat rakenneuudistusta, jolla heidän mukaansa olisi kiistattomia vaikutuksia työurien pituuteen.

Paras keino vastata kestävyysvajeeseen olisi opiskelijajärjestöjen puheenjohtajien mukaan turvata ihmisten työkykyisyys ja työssä jaksaminen eläkeikään saakka. Pohja työkyvylle luodaan heidän mielestään jo opiskeluaikoina.

– Panostamalla opiskeluterveydenhuoltoon huolehditaan paitsi opiskelukyvystä ja siten nopeutetaan opintoja, myös varmistetaan tulevien vuosikymmenten työntekijöiden työkyky. Siirtämällä ammattikorkeakouluopiskelijat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelujen piiriin varmistetaan kaikille korkeakouluopiskelijoille toimiva, kattava ja yhdenvertainen opiskeluterveydenhuolto, puheenjohtajat esittävät tiedotteessaan.