JHL lähtee neuvottelemaan kilpailukykysopimuksen soveltamisesta

Ammattiliitto JHL lähtee neuvottelemaan työmarkkinakeskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen soveltamisesta JHL:n sopimusaloilla.

  • LKS 20160303 Puheenjohtaja Jarkko Eloranta JHL:n hallituksen kokouksessa Helsingissä 3. maaliskuuta 2016.
 LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

    Julkisten ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Jarkko Eloranta (sd.).

    ()

Tämä tosin sillä edellytyksellä, että palkansaajakeskusjärjestö SAK hyväksyy sopimuksen.

Asiasta päätti JHL:n hallitus torstaina yksimielisesti.

– JHL:n hallitus koki epäoikeudenmukaiseksi vain julkiseen sektoriin kohdistuvan lomarahaleikkauksen ja piti kohtuuttomana sen aiheuttamaa ansionmenetystä erityisesti pienipalkkaisille työntekijöille. Epäoikeudenmukaisuudesta huolimatta hallitus oli sitä mieltä, että neuvottelujen aloittaminen on perustellumpaa kuin tässä vaiheessa hylätä sopimus ja jättäytyä pois neuvotteluista, kertoo Julkisten ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Jarkko Eloranta (sd.).

Hänen mukaansa JHL:n hallituksen mielestä on tärkeää, että Juha Sipilän (kesk.) hallitus toteuttaa ne asiat, jotka kilpailukykysopimuksessa on sovittu, eikä uusia julkisen sektorin leikkauksia tai työelämän heikentämistoimia toteuteta.

Kilpailukykysopimus tulee voimaan, jos sen edellyttämät muutokset toteutetaan tarpeeksi monen alan työ- tai virkaehtosopimuksissa. Sopimuksen vaihtoehtona ovat hallituksen esittämät pakkolait ja lisäleikkaukset.

SAK:n hallitus päättää ensi maanantaina, hyväksyykö se neuvottelutuloksen. Jos se hylkää tuloksen, kilpailukykysopimus ei tule voimaan eli liitot eivät ala neuvotella sen soveltamisesta sopimuksiinsa.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.