Eläkkeensaajat toivovat lähipalvelujen täydentämistä uusilla järjestämistavoilla

Eläkkeensaajien Keskusliiton EKL:n mukaan sote-lain valmistelussa pitää kiinnittää huomiota erityisesti vanhuspalvelujen turvaamiseen ja asemaan tulevaisuudessa.

  • LKS 20131031 // LKS 20131001  LKS 20130628 Kauniston palvelukeskus Hyvinkäällä 26. kesäkuuta 2013. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

    Asiakasmaksut eivät saisi EKL:n mielestä enää nousta.

    ()

EKL:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Tarja Pajusen mukaan sote-uudistuksesta ja sen hallintorakenteista puhuttaessa on keskityttävä siihen, että ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat läheltä saavutettavia, määrältään riittäviä ja laadukkaita sekä kohtuullisen hintaisia.

– Asiakasmaksujen tulee olla kohtuullisia ja maksukattojen yhdistämisen mahdollisuuksiin tulee paneutua. Asiakasmaksut eivät saa enää nousta, Pajunen vaatii EKL:n tiedotteessa.

EKL on vastikään antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi.

Sote-uudistuksessa tulee EKL:n mukaan varmistaa peruspalvelujen yhdenvertainen saatavuus eri puolilla Suomea. Erityisesti harvaan asutuissa kunnissa pitää järjestön mielestä luoda uusia palvelujen järjestämistapoja täydentämään tärkeitä lähipalveluja.

EKL muistuttaa myös, että kuntatasoisen lähipalveluiden hallinnoinnin ja ihmistä lähellä olevien tarpeiden merkitys kasvaa, kun hallitusohjelmassa korostetaan vanhusten kotihoidon ensisijaisuutta ja laitoshoidon vähentämistä.

Lisäksi vanhusneuvostojen asema, tehtävät ja toimintaedellytykset tulee EKL:n mukaan turvata kunnissa kuntalain mukaisina sote-uudistuksen jälkeen. Myös perustettaville maakuntahallintotasoille pitää asettaa vanhusneuvosto.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.