Alexander Stubb: Työttömät kantavat kohtuuttoman taakan Suomessa

Valtiovarainministerin mukaan hallitus elää ratkaisevia viikkoja.

  • LKS 20160213 Kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb piti poliittisen tilannekatsauksen kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa Vantaan kaupungintalolla lauantaina 13. helmikuuta 2016. Puoluevaltuusto valitsee Kokoomukselle uuden puoluesihteerin.
 LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

    Alexander Stubb.

    ()

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Alexander Stubb arvioi, että hallituksen talouspolitiikan onnistumisen suhteen eletään ratkaisevia viikkoa. Kyse on yhteiskuntasopimusneuvotteluista, joilla on tarkoitus korvata hallituksen kilpailukykypaketti.

Stubbin mukaan tehdyt toimet eivät riitä nostamaan työllisyysastetta tasolle, johon hallitus on sitoutunut.

– Nyt elämme ratkaisevia viikkoja tämän hallituksen työlinjan kannalta. Nyt nähdään, mihin tästä hallituksesta on. Puhummeko työstä ja hyvinvoinnista kauniisti, vai asetammeko työn etusijalle päätöksenteossa. Nyt eletään niitä hetkiä, jolloin nähdään myös, mitkä puolueet ovat käytännössä valmiit edistämään työtä ja yrittäjyyttä. Löytyykö tarpeeksi päättäväisyyttä vai annetaanko periksi? Kokoomus ei aio antaa periksi, kun puolustettavana on suomalainen työ, Stubb paalutti kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa Vantaalla lauantaina.

Stubbin mukaan jo päätettyjen toimien ripeän toimeenpanon lisäksi on arvioitava, mitä mahdollisia lisäpäätöksiä tarvitaan.

– Tosiasia on se, että tällä hetkellä valmisteilla olevat toimet eivät riitä toteuttamaan hallitusohjelmassa asetettua 72 prosentin työllisyystavoitetta. Koska tavoitteesta ei ole mitään syytä luopua, se tarkoittaa käytännössä sitä, että hallitusohjelmassa jo sovitut toimet on vietävä maaliin mahdollisimman kunnianhimoisesti. Sen lisäksi on käytävä läpi, minkä mittaluokan lisätoimia hallituksen olisi nyt etupainotteisesti linjattava, jotta 72 prosentin tavoitteen saavuttaminen on hallituskaudella mahdollista.

Stubb nosti vahvasti esiin paikallisen sopimisen tarpeen. Taustalla on yhteisvaluutan aika, joka vaatii sisäistä joustoa, kun devalvaatio on poissa laskuista.

Hän huomautti, että suomalainen tapa joustaa on tällä hetkellä aivan liian yksipuolinen.

– Jäykkyyksien keskellä ainoa asia, joka on joustanut ja joustaa, on työttömyys, Alexander Stubb kiteytti.

Paikallisen sopimisen minimi lakiin

Stubbin talouspoliittinen linjaus osuu kuumaan työmarkkinaneuvotteluhetkeen. Työmarkkinaosapuolilla on meneillään viides ja ilmeisen vakava yritys yhteiskuntasopimuksen laatimiseksi. Viime viikkoina erityisesti SAK on tullut vaatimuksillaan ulos. On kyselty, aikooko hallitus ja erityisesti pääministeri Juha Sipilä pitää hallitusohjelmakirjauksistaan kiinni liittyen työmarkkinauudistuksiin ja etenkin paikalliseen sopimiseen. Kokoomus linjaa nyt, että paikalliseen sopimiseen tarvitaan lainsäädäntömuutoksia, mutta tilaa on myös sopimiselle.

Palkansaajajärjestöt ovat ilmoittaneet, että lähtökohtana on oltava paikallisen sopimisen lisääminen työehtosopimusten, ei lainsäädännön kautta.

Hallituksen asettama Pekka Timosen työryhmä valmistelee lainsäädäntöä, jossa otetaan huomioon työehtosopimusjärjestelmän puitteissa tapahtuva paikallinen sopiminen ensisijaisena paikallisen sopimisen muotona.

Erimielisyyttä ei ole Stubbin mukaan siitä, että järjestäytymättömät, mutta yleissitovuuden piirissä olevat saisivat jatkossa soveltaa työehtosopimusten paikallisten sopimusten määräyksiä. Erimielisyyttä ei ole siitäkään, että paikallisessa sopimisen vahvistamisen yhteydessä henkilöstön osallistumista parannettaisiin.

Kokoomus kuitenkin edellyttää, että lainsäädännöllä säädettäisiin paikallisen sopimisen vähimmäisala, minimi, jonka alle ei voisi työehtosopimuksin mennä sen kummemmin järjestäytymättömät kuin järjestäytyneet työnantajat.

– Järjestäytyneiden yritysten osalta tietysti työehtosopimustie on ensisijainen. Jokin perälauta on kuitenkin oltava: hallitus ei voi hyväksyä sitä, että joillakin aloilla paikallinen sopiminen ei olisi lainkaan mahdollista jatkossakaan, vaikka siihen oltaisiin paikallisesti halukkaita molemmin puolin. Mehän vahvistamme samalla paikallisen henkilöstön asemaa lainsäädännöllä.

Olennaisinta on Alexander Stubbin mukaan joustavuus palkanmuodostuksessa, jotta talouden haasteisiin voitaisiin vastata muillakin tavoin kuin reagoimalla jälkikäteen, mikä johtaa työttömyyden kasvuun.

– Olennaisin kysymys on paikallinen palkanmuodostus. Palkankorotuksista päättäminen, erityisesti palkankorotusten jakamisesta päättäminen on saatava työpaikkasopimisen piiriin. Jos tämän hallituskauden jälkeen vieläkin sovitaan jokaiselle henkilölle pakollisista liittojen yleiskorotuksista ja ohitetaan paikallisten osapuolten tahto, olemme epäonnistuneet.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.