"Alkoholilaki on kuin tarkkuusammunta haulikolla 100 metrin päässä olevaan kohteeseen"

Perussuomalaisten kansanedustajan Juho Eerolan mielestä nykyinen alkoholilaki aiheuttaa huomattavia yhteiskunnallisia ongelmia sen sijaan että ratkaisisi niitä.

Eerolan mukaan Suomessa harjoitettu alkoholipolitiikka pyrkii enemmistöä rankaisemalla ratkaisemaan vähemmistön aiheuttamia ongelmia. Nykyinen alkoholipolitiikka on hänen mielestään huonosti kohdistettua.

– THL:n mukaan miesten ja naisten eniten juova kymmenys kuluttaa noin puolet kaikesta alkoholista. Alkoholipolitiikka ei kuitenkaan keskity tähän ongelmalliseen kymmenykseen ja siihen kuuluvien epäterveeseen päihtymistarpeeseen, vaan rankaisee kaikkia alkoholin käyttäjiä, tuottajia ja anniskeluliikkeitä.

– Nykyinen alkoholilaki on kuin tarkkuusammunta haulikolla 100 metrin päässä olevaan kohteeseen.

Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) raportti 13/2013, Alkoholi Suomessa, sisältää viimeisintä tutkimustietoa suomalaisten alkoholin kulutuksesta, haitoista ja alkoholipoliittisista toimenpiteistä.

Eerola on huolissaan erityisesti pienimuotoisen kotimaisen alkoholijuomateollisuuden toimintaedellytyksistä.

– Alkoholilakimme haittaa erityisesti pieniä tuottajia, jotka haluaisivat myydä tuotteitaan suoraan kuluttajille ja myös turisteille. Tiukan sääntelyn vuoksi alkoholijuomateollisuutemme ei ole päässyt kehittymään, ja erityisesti alkoholijuomien suoramyyntiä ja markkinointia koskevat rajoitukset hankaloittavat merkittävästi alan pienimpien tuottajien liiketoimintaa.

Eerola huomauttaa myös alkoholilain epäterveistä kulttuurisista vaikutuksista.

– Myös juomakulttuuriimme on tullut epäterveitä piirteitä, kuten pohjien juominen ennen anniskeluliikkeeseen tai festivaalialueelle siirtymistä. Tämä on veren alkoholipitoisuuden nopean nousun vuoksi haitallista alkoholin käyttäjälle ja taloudellisen menetyksen vuoksi haitallista anniskelu- ja festivaaliyrittäjille.

Lopuksi Eerola mainitsee vielä harjoitetun alkoholipolitiikan kielteiset vaikutukset valvonnan ja verotulojen kannalta.

– Mikäli alkoholin nauttiminen tapahtuisi kotien ja julkisten paikkojen sijaan anniskeluliikkeissä, olisi anniskelua helpompi valvoa ja valtiokin saisi enemmän verotuloja työllisyysvaikutuksista puhumattakaan. Nykyisessä alkoholipolitiikassa kaikki ovat häviäjiä.

THL:n raportin mukaan yli 80 % alkoholijuomista nautitaan anniskeluliikkeiden ulkopuolella, sekä Matkailu- ja Ravintolapalvelut (MaRa) ry:n mukaan valtion tulot alkoholiin liittyvistä tuloveroista ovat anniskelussa neljä kertaa suuremmat kuin vähittäismyynnissä.

Kansanedustaja Eerola jätti 7.6.2013 asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.