Hakkuut vai hyönteistuho – kiista Lapinjärven metsiä uhkaavista vaaroista

Luontojärjestöt ja Luonnovarakeskus ovat napit vastakkain Lapinjärven valtionmetsien hakkuista itäisellä Uudellamaalla.

  • LKS 20151218 - Lumista metsää Sotkamossa 18. joulukuuta joulukuuta 2015. LEHTIKUVA / KIMMO RAUATMAA

    Arvokkaiden luontoalueiden hakkuista on jälleen kiistaa.

    ()

Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja WWF kertovat vastustavansa Luonnonvarakeskuksen maanantaina alkaneita hakkuita Lapinjärven Ilveskalliota ympäröivissä valtion metsissä itäisellä Uudellamaalla.

Järjestöjen mukaan Lapinjärvi on yksi itäisen Uudenmaan arvokkaimmista luontoalueista. Osa metsästä on myös geenireservimetsää, jossa on tarkoitus turvata kuusen geneettistä monimuotoisuutta.

Luken tiedotteen mukaan Lapinjärven arvokasta kuusipuiden perimää suojellaan kuusigeenireservimetsässä metsähoidollisilla hakkuilla, joilla pyritään edistämään kuusipuuston luontaista uudistumista.

Ympäristöjärjestöt kuitenkin kertovat, että heidän maastohavaintonsa hakkuusuunnitelman alueella osoittavat Luken väitteen vääräksi. Kuusi uudistuu alueella luontaisesti, ja taimia on syntynyt monin paikoin erittäin runsaasti.

Luken mukaan varttunut, ylitiheä, vain yhtä puuston ikäluokkaa sisältävä kuusikko on hyvin haavoittuva. Myrsky tai voimakas hyönteistuho saattaa rajatulla alueella nopeasti hävittää vuosisatojen aikana kehittyneen, paikallisesti sopeutuneen perimän

– Mitään merkkejä Luken tiedotteessa maalaillusta hyönteistuhojen hallitsemattomasta lisääntymisestä ei ole. Nyt aloitetut hakkuut sen sijaan lisäävät merkittävästi tuuli- ja hyönteistuhojen riskiä, toteaa Luonto-Liiton metsäasiantuntija Lauri Kajander luontojärjestöjen tiedotteessa.

Luke ja ympäristöjärjestöt aloittivat jo viime vuoden alussa Lapinjärven valtionmetsiä koskevat keskustelut siitä, miten sovittaa yhteen luonnon ja geenivarojen monimuotoisuuden suojelu. Neuvotteluissa ei kuitenkaan päästy yhteisymmärrykseen hakkuiden tarpeellisuudesta.

Hakkuut oli Luken mukaan tarkoitus aloittaa jo aiemmin, mutta luontojärjestöjen kanssa käytyjen keskustelujen, maastokäyntien ja lisätutkimusten perusteella Luke päätti toteuttaa syksyllä 2014 suunnitellusta leimikosta vain kolmanneksen.

Avohakkuita Lapinjärvellä ei Luken mukaan tehdä, ja kuolleet puut jätetään maastoon. Hakkuista ei kuitenkaan voida kokonaan luopua, sillä Luken mielestä silloin vaarannettaisiin geenireservimetsän suojelu.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.