Ovatko venäläisten maakaupat uhka? – Yle: Eräs hybridisodan muoto

Valtioneuvoston turvallisuuskomitean mukaan maakaupat strategisten kohteiden läheisyydessä ovat yksi hybridisodan muoto, kertoo Yle.

  • LKS 20110120 - Marja Hypen osallistui Aluepalautus ry:n organisoimaan mielenilmaisuun eduskuntatalon edustalla Helsinghissä 20. tammikuuta 2011. Mielenilmaisulla otettiin kantaa Venäjän maakauppakieltoon.

    Mielenosoitus venäläisten Suomessa tekemiä maakauppoja vastaan vuonna 2011.

    ()

Valtioneuvoston alaisuudessa toimiva turvallisuuskomitea pitää maanhankintaa strategisten kohteiden läheltä yhtenä modernin hybridisodan muotona.

Tästä syystä komitea on päättänyt hyödyntää puolustusministeriön alaisen maakauppatyöryhmän kartoittamia tietoja ulkomaalaisten maa- ja kiinteistöhankinnoista, joita on tehty Suomen turvallisuuden kannalta merkityksellisten, strategisten kohteiden läheisyydessä.

Suomi purki ulkomaalaiskauppojen luvanvaraisuuden kahden portaan kautta 1990-luvulla. Vuosituhannen vaihteessa kaikki kaupankäynnin esteet purettiin.

EU:n liittymisasiakirjan siirtymämääräys velvoitti poistamaan kiinteistöjen hankkimista koskevat rajoitukset vain unionin jäsenvaltioiden osalta. Suomi tarjosi kuitenkin oma-aloitteisesti kiinteistömarkkinat myös ETA-alueen ulkopuolisten valtioiden kansalaisille, käytännössä venäläisille.

Venäläiset yksityishenkilöt ja yritykset ovat hankkineet maata ja kiinteistöjä Suomesta 2000-luvun alusta saakka. Kauppoja on tehty puolustusvoimien harjoitus- ja varuskunta-alueiden sekä asevarikoiden ja sotilaslentokenttien lähialueilla.

Maata ja kiinteistöjä on hankittu myös muun muassa keskeisten tietoliikennemastojen, sähkönjakelun kantaverkkojen ja ydinvoimaloiden naapurustosta. Lisäksi venäläiset ovat hankkineet saaria Saaristomereltä.

Yksinomaan itärajaa myötäilevällä 6-tiellä on lähes 30 venäläisomisteista suurkiinteistöä. Kiinteistöt on hankittu matkailuliiketoimintaa varten, mutta liiketoiminta ei ole käynnistynyt luvatulla tavalla.

"Maakauppatyöryhmä esittää muistiossaan, että valtiolla olisi etuosto-oikeus Suomen puolustuksen ja huoltovarmuuden kannalta keskeisten kohteiden lähialueilla tekeillä oleviin kauppoihin", kertoo työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Matti Piispanen puolustusministeriöstä.

Lakia valtion etuosto-oikeudesta ulkomaalaiskaupoissa valmistellaan parhaillaan oikeusministeriön lainsäädäntöosastolla.

Ulkomaalaiskauppojen täsmällistä kokonaismäärää ei edelleenkään tiedetä.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.