Viestinnän keskusliitto haluaa Ylen palveluista päätännän pois Ylen hallintoneuvostolta

Viestinnän keskusliiton mielestä Yleisradion uusien palvelujen ennakkoarviointi pitäisi ottaa pois Ylen hallintoneuvostolta ja tehtävä siirtää Viestintävirastoon.

  • LKS 20100322 : Yleisradio Pasilassa 12. maaliskuuta 2010.
 LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

    Tekstimuotoiset, vain verkkoon tuotettavat sisältöpalvelut VKL jättäisi julkisen palvelun tehtävän ulkopuolelle.

    ()

Myös yleisradiopalvelujen markkinavaikutukset olisi Viestinnän keskusliitto VKL:n mielestä parasta arvioida Viestintävirastossa.

Liitto on esittänyt parlamentaariselle Yleisradio-työryhmälle ehdotuksensa julkisen yleisradiopalvelun tehtävästä, rahoituksesta ja valvonnasta.

VKL:n mielestä Viestintäviraston olisi arvioitava ennakolta Ylen uudet palvelut.

– Yhtiön on toimitettava viestintävirastolle tiedot tällaisesta uudesta palvelusta ennen palvelun aloittamista. Viestintävirasto arvioi palvelun suhteessa julkisen palvelun tehtävään ja viestintämarkkinoiden kokonaisuuteen. Viestintävirasto päättää arvioinnin perusteella palvelun aloittamisesta ilmoitetussa tai muutetussa muodossa taikka aloittamatta jättämisestä. Päätös perusteluineen on julkaistava, VKL linjaa.

Niin ikään VKL:n mielestä Viestintävirasto arvioisi säännöllisesti julkisten yleisradiopalveluiden vaikutukset viestintämarkkinoiden kokonaisuuteen neljän vuoden määräajoin ja arviointi on julkaistava.

Viestinnän keskusliitto mielestä julkisen palvelun tehtävänä pitäisi olla audiovisuaalisten sisältöpalvelujen ja radio-ohjelmistojen tuottaminen, hankkiminen ja välittäminen kansalaisille.

Tekstimuotoiset, vain verkkoon tuotettavat sisältöpalvelut jäisivät siis julkisen palvelun tehtävän ulkopuolelle.

Niin ikään VKL:n ehdotus ei sisällä voimassa olevan lain korostusta alueellisesta tarjonnasta.

– Julkisen toimijan pitää jättää elintilaa alueellisille ja paikallisille lehdille, liitto toteaa.

Julkiseen yleisradiotoimintaan pitää VKL:n mielestä osoittaa rahoitusta sen verran, että välttämätön palvelu tulee tehokkaasti hoidetuksi.

– Rahoituksen indeksisidonnaisuus on purettava, koska se ei kannusta tehostamaan toimintaa, toteaa liitto uutiskirjeessään.

Arvoisa kommentoija, kunnioitathan hyviä tapoja. Terävä kritiikki on sallittua. Henkilökohtaiset tai kansanryhmien solvaukset ja ihmisarvon loukkaukset poistamme. Voimasanojen käyttöä tai alatyyliä kohtaan meillä on nollatoleranssi. Emme voi myöskään julkaista ulkopuolisia linkkejä. Pysy asiassa.